Skip til primært indhold

Bedre genoptræning og øget motivation i rehabiliteringen af voksne med erhvervet hjerneskade (TARS-projektet)

Teste og videreudvikle rehabiliteringsløsningen EYEBAB Softboard i samarbejde med såvel Sydvestjysk Sygehus neurorehabiliteringscenter samt Billund Kommune

TARS-projektet – Test Af RehabiliteringsSoftboard

Hvert år indlægges omkring 20.000 voksne ifølge sundhedsstyrelsen med akut hjernetraume eller apopleksi. Næsten alle, ca. 95 %, har behov for genoptræning, som de får tilbudt under indlæggelsen og fortsætter i kommunen.

Med TARS-projektet undersøges hvordan EYEBAB Softboardet kan bruges til at udvikle bedre genoptræning og øget motivation i rehabiliteringen af voksne med erhvervet hjerneskade.

EYEBAB Softboardet motiverer gennem konkurrence, spil og leg

Det er virksomheden EYEBAB ApS, som har udviklet EYEBAB Softboardet.

EYEBAB Softboardet er en berøringsfølsom interaktiv tavle med en blød overflade, der gør det muligt for brugeren at have direkte og fuldstændig kontakt med boardet uden at få ømme hænder/fingre af at træne.

Boardet fylder hovedparten af synsfeltet, hvilket muliggør træning af det perifere syn (orienteringssynet). En effekt som ikke kan opnås ved træning på en mindre skærm, fx en computer eller iPad.

Brugeren modtager feedback på træningsindsatsen og motiveres gennem konkurrence, spil og leg til at yde lidt ekstra.

EYEBAB, Sydvestjysk Sygehus, Gindsted, Billund kommune og Syddansk Sundhedsinnovation igangsætter med TARS-projektet en række test af Softboarded for at sikre, at softboardet fungerer i en relevant sundhedsfaglig kontekst.

Første prototype er evalueret og tilpasset. Herefter testes den nye version og tilrettes yderligere til den er klar til markedsintroduktion når projektet slutter.

Individuel træning

EYEBAB Softboardet gør er det muligt at gennemføre individuelt tilpassede genoptræningsforløb idet træningssoftware kan tilpasses den enkelte patient. Og dermed også tilpasses et tidligt forløb på sygehuset og et senere forløb i kommunen.

Afdelingsterapeut, Susanne Asmussen på Sydvestjysk Sygehus (SVS), Neurorehabiliteringen, Grindsted, som har været med fra starten, forklarer

- Det er helt klart med til at motivere patienterne, at der er noget konkurrence i træningen. Patienterne motiveres af, om de kan opnå en bedre score i dag, end de gjorde i går. Dermed bliver det også en leg, når man for eksempel skal forsøge at ramme så mange bolde som muligt indenfor tidsrammen.

FORMÅL

Formålet med projektet TARS er,

  • at teste og tilpasse et produktet EYEBAB Softboard i rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade på tværs af sundhedssektorer
  • Test af forventning om, at EYEBAB Softboardet forbedrer genoptræning af patientgruppen, øger motivationen og giver nye muligheder for øget tværsektorielt samarbejde
  • at udvikle en endelig prototype, som kan klargøres til markedet.

Primære leverancer

  • Præ-test og tilpasning
  • Udarbejdelse af testprotokol og planlægning af test
  • Iterativ test og tilpasning - valgt for at sikre en effektiv test, der giver mulighed for inddragelse af de relevante partnere og desuden giver mulighed for tilretninger og tilpasninger undervejs.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er ansvarlig for at udarbejde testprotokoller i tæt samarbejde med projektets partnere. Derudover får SDSI en bærende rolle i at sikre produktets skaleringspotentiale til andre sygehuse og kommuner.

Støtte fra Den Syddanske OPI-pulje

TARS-projektet er et offentlig-privat samarbejde og har modtaget støtte fra Den Syddanske OPI-pulje på 1.072 mio. kr.

EYEBAB aps er ansvarlig for projektet.

Kontakt

Martin Stærmose

Martin Stærmose

Udbudskonsulent

Jura og udbud


+45 2148 9221
APPFWU01V