Skip til primært indhold

MedTech med AI - Medicinsk udstyr med kunstig intelligens

Fire sundhedsaktører kortlagde igangværende projekter hvor kunstig intelligens indgår og identificerede deres stakeholdere

PROJEKTET ER AFSLUTTET

Læs og download projektets afsluttende afrapportering:

Hvordan lykkes sundhedsvæsenet med udvikling og implementering af medicinsk udstyr med kunstig intelligens

Medicinsk udstyr med kunstig intelligens bliver en vigtig del af fremtidens sundhedsvæsen.

Trial Nation ønskede med sit initiativ om kunstig intelligens i medicinsk udstyr at kortlægge aktørlandskabet, afholde workshop, rapportere best practices, barrierer og muligheder, og slutteligt validere mod internationale erfaringer.

Ideklinikken i Region Nordjylland, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde og Syddansk Sundhedsinnovation samarbejdede om at skabe én løsning, der skulle give overblik over medicinsk udstyr med kunstig intelligens.

De fire samarbejdspartnere var valgt for at sikre geografisk brede, offentlige og private perspektiver og sikre ballast til projektets anbefalinger.

Formål

Formålet med projektet var at afdækket udfordringer og barrierer, som kan påvirke AI-projekter i forskellige stadier.

Projektet ville derfor kortlægge key stakeholders og igangværende projekter og skabe et overskueligt aktør-landkort med identifikation af relevante nøglepersoner/organisationer, som kunne skabe grundlag for nystartede projekter.

Endvidere skulle projektet sikre vidensdeling af ”den gode vej”, hvordan best practises kan hjælpe projekter med AI. Det skete gennem workshop og tech talks undervejs i projektet, hvor inspirationsoplæg nationalt og internationalt, skabte dialog og drøftelse blandt deltagerne.

SDSI leverancer

  • Identifikation af igangværende større projekter og initiativer. SDSI udarbejdede en template som alle projektpartnerne bidrog ind i. Identifikationen var en løbende proces
  • Ansvarlig for første workshop den 6. juli 2021. Her drøftedes udvalgte temaer/områder og der blev skabt grundlag for vidensindhentning
  • Afrapportering med anbefalinger til Trial Nation
  • Grafisk arbejde ifm. afrapportering/anbefalingsnotat
  • Deltagelse i øvrige arbejdspakker og opgaver i projektet.

Samarbejdspartnere

  • Trial Nation (projektejer)
  • Syddansk Sundhedsinnovation
  • Ideklinikken, Region Nordjylland 
  • ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber
  • Fiers - Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde.

Projektperiode: 2. kvartal 2021 – 1. kvartal 2022.

Finansiering: Projektet var finansieret af Trial Nation.

Kontakt

Morten Sønderskov Frydensberg

Konsulent

Brugercentreret Innovation


24 20 91 36
APPFWU02V