Skip til primært indhold

InnoExplorer

Tilskud til ansatte på offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har forskningsresultater med kommercielt eller samfundsmæssigt potentiale, som kræver afklaring eller modning.

Ansøgningsfrist 2022: d. 28. september 2022 kl. 12.00.

De vurderer dit projekt efter følgende kriterier:

  • Kvalitet af forskning, udvikling og innovation
    Innovation, udvikling og forskning af høj kvalitet.
  • Forretningspotentiale og værdiskabelse
    Ideen vil på sigt resultere i et kommercielt produkt eller komme samfundet til gavn på anden vis.
  • Økonomisk effektivitet
    Investeringen i projektet står mål med det forventede potentiale og projektets risici.
  • Implementering

Teamet indeholder de rette kompetencer til succesfuld gennemførsel af projektet, og at der er en klar plan for at få omsat ideen til praksis.

Hvem?

Ansatte der bedriver forskning på danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner eller hospitaler. Du må ikke have etableret virksomhed baseret på viden i relation til projektet.

Hvad?

Medfinansiering af udgifter til ansattes løn, honorar til eksterne, projektspecifikke materialer og overhead til institutionen.

Der uddeles fra 500.000 til 1.5 mio. kr.

Læs mere hos InnoExplorer.

APPFWU01V