Skip til primært indhold

Effektiv og hensigtsmæssig indretning af det kommende akutcenter

Sygehus Sønderjyllands nye Akutcenter, fælles akutmodtagelse (FAM), flytter til nye lokaler

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Baggrund for opgaven

Sygehus Sønderjyllands ny Akutcenter, den fællesakutmodtagelse (FAM), skal flytte ind i nye lokaler i efteråret 2014. Byggeriet er i gang og forventes færdigt i løbet af sommeren 2014.

Syddansk Sundhedsinnovations opgaver i projektet

Gennem en brugerproces at medvirke til, at medarbejderne forberedes til arbejdet i det nye Akutcenter
at give anbefalinger til mindre ændringer af lokaleindretning med henblik på at optimere arbejdsgangene til gavn for patienter og medarbejdere.
Der fokuseres primært på udredning af patienter i den fælles akutmodtagelse (FAM), som er placeret på 1. sal over den nuværende skadestue.

Succeskriterier


Syddansk Sundhedsinnovation skal:

  • Bidrage til, at de kommende brugere, før indflytning i de nye lokaler, via en brugerproces og grafisk materiale forberedes bedst muligt på de ændrede arbejdsgange
  • Medvirke til opsamling af de kommende brugeres gode idéer og bekymringer i forbindelse med indflytning
  • Bidrage til at gøre opmærksom på de fysiske områder og arbejdsgange, som kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med indflytningen.

Kontakt

Randi Lehmann Boesen

Innovationskonsulent, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


30 27 26 20 Randi Lehmann Boesen på LinkedIn

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 22 04
APPFWU01V