Skip til primært indhold

Effektiv og hensigtsmæssig indretning af det kommende akutcenter

Sygehus Sønderjyllands nye Akutcenter, fælles akutmodtagelse (FAM), flytter til nye lokaler

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Baggrund for opgaven

Sygehus Sønderjyllands ny Akutcenter, den fællesakutmodtagelse (FAM), skal flytte ind i nye lokaler i efteråret 2014. Byggeriet er i gang og forventes færdigt i løbet af sommeren 2014.

Syddansk Sundhedsinnovations opgaver i projektet

Gennem en brugerproces at medvirke til, at medarbejderne forberedes til arbejdet i det nye Akutcenter
at give anbefalinger til mindre ændringer af lokaleindretning med henblik på at optimere arbejdsgangene til gavn for patienter og medarbejdere.
Der fokuseres primært på udredning af patienter i den fælles akutmodtagelse (FAM), som er placeret på 1. sal over den nuværende skadestue.

Succeskriterier


Syddansk Sundhedsinnovation skal:

  • Bidrage til, at de kommende brugere, før indflytning i de nye lokaler, via en brugerproces og grafisk materiale forberedes bedst muligt på de ændrede arbejdsgange
  • Medvirke til opsamling af de kommende brugeres gode idéer og bekymringer i forbindelse med indflytning
  • Bidrage til at gøre opmærksom på de fysiske områder og arbejdsgange, som kræver særlig opmærksomhed i forbindelse med indflytningen.

Kontakt

Randi Lehmann Boesen

Innovationskonsulent

Innovativt Byggeri og Drift


30 27 26 20

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 22 04
APPFWU01V