Skip til primært indhold

MeMoS - Mestring, motivation og smertehåndtering - Afslutningskonference

Det Digitale Sundhedscenter sætter den 21. marts 2024 fokus på mennesker, som lever med vedvarende smerter.

TID:  21. marts 2024, kl. 9.30 - 14.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M

MÅLGRUPPE: Målgruppen er ansatte i kommune, almen praksis, ergo- og fysioterapeuter, patientforeninger og klinisk personale på smertecentre/-klinikker med viden om eller interesse for mennesker med
smerter.

TILMELDING: Tilmeld dig allerede nu, så vi kan planlægge dagen bedst muligt. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt, og der er begrænsede pladser.

Vi byder på kaffe/the ved ankomst og en sandwich til frokost.

Digitalt tilbud til mennesker med kroniske smerte

I projektet “Mestring, motivation og smertehåndtering” (MeMoS) har Det Digitale Sundhedscenter sammen med tre kommuner, Foreningen for smerteramte og pårørende (FAKS), Gigtforeningen, Smertecenter Syd og jobcenteret i Varde udviklet et digitalt tilbud til mennesker, som lever et liv med vedvarende smerter.

Vidensdeling og dialog på tværs

Til konferencen udfolder vi perspektiver på:

- Hvordan kan vi sammen skabe og implementere effektive og bæredygtige løsninger for at forbedre livet for mennesker med kroniske smerter?

Det gør vi med:

  • Inspirationsoplæg
  • DigiWalk – interaktive stande om udviklingen af det digitale tilbud
  • Paneldebat blandt andet om hvordan vi kan understøtte den digitale transformation og sikre storskala forandringer med digitale løsninger?

Kontakt

Carsten Jensen

Projektleder

Digital Innovation


24 96 11 72 Carsten Jensen på LinkedIn
APPFWU02V