Skip til primært indhold

MeMoS - Mestring, motivation og smertehåndtering - Afslutningskonference

Det Digitale Sundhedscenter sætter den 21. marts 2024 fokus på mennesker, som lever med vedvarende smerter.

TID:  21. marts 2024, kl. 9.30 - 14.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M

MÅLGRUPPE: Målgruppen er ansatte i kommune, almen praksis, ergo- og fysioterapeuter, patientforeninger og klinisk personale på smertecentre/-klinikker med viden om eller interesse for mennesker med
smerter.

TILMELDING: Tilmeld dig allerede nu, så vi kan planlægge dagen bedst muligt. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt, og der er begrænsede pladser.

Vi byder på kaffe/the ved ankomst og en sandwich til frokost.

Digitalt tilbud til mennesker med kroniske smerter

I projektet “Mestring, motivation og smertehåndtering” (MeMoS) har Det Digitale Sundhedscenter sammen med tre kommuner, Foreningen for smerteramte og pårørende, Gigtforeningen, Smertecenter Syd og jobcenteret i Varde udviklet et digitalt tilbud til mennesker, som lever et liv med vedvarende smerter.

Vidensdeling og dialog på tværs

Ved projektets afslutningskonference perspektiverer vi på tværs af aktørerne, hvordan vi sammen kan skabe og implementere effektive og bæredygtige løsninger for at forbedre livet for mennesker med kroniske smerter.

 • Hvordan kan vi sammen skabe og implementere effektive og bæredygtige løsninger for at forbedre livet for mennesker med kroniske smerter?
  Interviews hvor repræsentanter fra blandt andet Smertecenter Syd, Varde kommune og Foreningen for smerteramte og pårørende giver deres perspektiv.
 • Samspillet mellem digitale løsninger og livet med smerter
  ved Simone Jensen, Foreningen for smerteramte og pårørende og Henrik Bjarke Vægter Smertecenter Syd
 • Hvordan kan innovation løse komplekse problemer i sundhedsvæsenet
  ved Christian Mercado, Syddansk Sundhedsinnovation
 • DigiWalk
  Deltagerne besøger 4 interaktive stande, som tager udgangspunkt i erfaringer opnået i MeMoS. Standene giver viden om implementering, behovsafdækning/evaluering, videoproduktion til digitale tilbud og sammenspil med både jobcenter/kommune. 
 • Paneldebat
  Perspektiver på hvordan vi kan understøtte den digitale transformation?
  Hvordan sikrer vi storskala forandringer med digitale løsninger?

Kontakt

Carsten Jensen

Projektleder

Brugercentreret Innovation


24 96 11 72 Carsten Jensen på LinkedIn
APPFWU01V