Skip til primært indhold

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk fondens vision er at fremme menneskers sundhed og samfundets og planetens bæredygtighed

Fondens fokusområder:

Sundhed
Infektionssygdomme, diabetes, svær overvægt og hjerte-kar-sygdomme er en trussel mod den globale folkesundhed

Bæredygtighed
Vi skal løse klimakrisen og udvikle fremtidens fødevareproduktion, så vi kan brødføde en stigende verdensbefolkning på en bæredygtig måde.

Life science - økosystemet
Et stærkt life science-økosystem er en forudsætning for videnskabelige gennembrud og udvikling af ny teknologi, der kan hjælpe med at løse store samfundsudfordringer.

Inden for hvert fokusområde bliver der løbende annonceret tematiserede opslag med individuelle ansøgningsfrister.

Læs mere hos Novo Nordisk Fonden.

APPFWU01V