Skip til primært indhold

Sydvestjysk Sygehus tester mobil robotløsning (MARS)

OPI-projektet MARS skal teste og videreudvikle Enabled Robotics’ Multi Application Robotic System (MARS) og vurdere om løsningen har potentiale til at automatisere processer på sygehuse. I projektet testes MARS i forhold til transport af prøver på Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus

Om MARS løsningen

MARS-robotløsningen består af en mobil robot med en robotarm og et fælles intuitivt interface fra Enabled Robotics.

Robotten er unik på grund af dens autonomi, fleksibilitet og brugervenlighed. Med sin robotarm kan MARS udføre opgaver uden involvering af manuel arbejdskraft, modsat andre robotter på markedet. MARS kan også løse og automatisk skifte mellem flere forskellige opgaver, hvilket øger anvendelsesmulighederne, og gør den til en god investering.

MARS-robotløsningen er en mobil robot med en robotarm og et fælles intuitivt interface fra Enabled Robotics

MARS-robotløsningen kører på gangen på Sydvestjysk Sygehus

Målet med projektet

Mobile robotløsninger har allerede vist deres værdi i industrien, og sundhedsvæsenet har stor interesse i robotløsningers potentiale til at frigøre ressourcer, forbedre arbejdsmiljøet og øge kvaliteten i opgaveløsningen.

MARS-projektet vil demonstrere, at MARS-robotløsningen kan løse konkrete automatiseringsbehov og give værdi for Sydvestjysk Sygehus, og dermed andre sygehuse, samt identificere andre potentialer og udviklingsmuligheder for robotløsningen.

Brian Faurskov, driftschef på Klinisk Diagnostisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, forklarer,

- Vi ser frem til at være de første, der tester MARS-robotten i sundhedssektoren. For os handler det om at frigøre tid for personalet og understøtte optimering af deres arbejdsgange. Jo mere autonom en løsning er, jo bedre.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation understøtter Sydvestjysk Sygehus’ deltagelse i projektet og er ansvarlige for de indledende analyser med henblik på udvikling af kravspecifikation og etablering af baseline, samt for test, dataopsamling og evaluering.

Fakta

Projektperiode: 1. mart 2021 – 1. marts 2022.

Finansiering: Projektet er støttet af Syddansk OPI-pulje.

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU01V