Skip til primært indhold

Inventar til fremtidens patientstue

Innovative virksomheder og kreative aktører deltog i behovspitch den 27. oktober 2017 i Syddansk Sundhedsinnovation

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Ved behovspitch den 27. oktober 2017 blev de deltagende virksomheder præsenteret for en række krav til fremtidens patientstue. Krav som virksomheder skal efterkomme i udviklingen af løsninger til de omkring 700 patientstuer på det kommende Nyt Odense Universitetshospital.

Formål med dagen

 • At give deltagerne indsigt i udfordringer omkring pårørende på stuen
 • At invitere til samarbejde.

Patientstuen - oktober 2017

Den endelige indretning af baderummet er ikke vedtaget
Andelen af indkig via evt. vindue fra gang er ikke fastlagt
Placeringen af patientskabet er ikke fastlagt.

Karaktertræk ved patientstuen

 • Patienten ligger tæt på gangen som i den oprindelige patientstue. Det betyder, at det er nemt for personalet at se til patienten uden at åbne døren ret meget, ligesom patienten kan følge med i, hvad der sker på gangen, hvis døren står på klem
 • Patientstuen er opdelt i en primær arbejdszone og en pårørendezone
 • Sengestuen har et stort vinduesparti, der sikrer lys også hen til sengen
 • Der er plads til pårørende i hvile- og sovesituation med god kontakt til patient. I kraft af stuens størrelse (6 m2 større end den oprindelige) har pårørende mulighed for at trække sig lidt tilbage mod vinduet, hvis der er behov for det
 • Stor vægflade over for seng – mulighed for tv, projektion, udsmykning. I den tidligere version af patientstuen kiggede patienten på døren ud til baderummet
 • For den selvhjulpne patient er der plads til og mulighed for at støtte sig langs væggen bag sengen på vej hen mod vinduet og baderummet.

Udgangspunkt for udvikling af fremtidens patientstue

 • Fleksibilitet: Så fleksibelt inventar som muligt. Det skal kunne flyttes eller klappes sammen i akutte situationer
 • Robusthed: Vi kender ikke behovet for overnatning, men forventer ikke, at der overnattes på alle stuer hver nat. Løsningen behøver ikke være fastnaglet på stuen
 • Der skal være siddepladser til 3 pårørende
 • Patientstolen på stuen, må gerne anvendes. 60 % af de eksisterende patientstole genanvendes, derudover skal der købes nye. Disse nye patientstole kan også være en del ”jeres” løsning
 • Hvis en pårørende overnatter i flere døgn, skal dyne og sengetøj som udgangspunkt være på stuen i dagtimerne
 • Nogle stuer kan have to overnattende, fx hvis et barn er indlagt og forældre der begge ønsker at overnatte
 • Der vil ikke være depotplads, hvorfra møbler kan hentes.

Evaluering

I selve testperioden vil løsninger blive vurderet kvantitativt og kvalitativt af:

 • Patienter og pårørende
 • Klinisk personale
 • Driftsorganisationer og driftspersonale.

Pårørende på stuen

I udvikling af virksomhedernes forslag til løsninger er der en række mulige scenarier:

 • Ældre dame bliver indlagt. Hun har sin mand og datter med sig - Hvor skal de pårørende sidde?
 • Patienten skal spise på stuen sammen med de 2 pårørende - Hvor skal de pårørende sidde og spise?
 • Patientens ægtefælle bliver på stuen om natten - Hvor skal ægtefælles hvile / sove?

Økonomi

Der er budgetteret med  8.000 – 10.000 kr. til pårørendemøblet. Derudover er der budgetteret med 6.000 kr. til en patientstol.

Man regner med at genbruge 60 % af de eksisterende patientstole men ellers skal der indkøbes nye. En ny patientstolen må meget gerne indgå som en del af jeres løsning.

Infektionshygiejne

Virksomhederne skal i udvikling af forslag til løsninger indtænke en række scenarier:

 • Alt udstyr, inventar og møbler skal være rengøringsvenligt i udformningen (ingen riller, samlinger, svære kroge etc.)
 • Al betræk på stole, sofaer m.v. skal være til at tørre af (glat i overfladen – ingen tekstiler)
 • Der må ikke være antimikrobielt behandlede dele
 • Alt inventar og alle møbler skal kunne tåle rengøring med vand/sæbe samt desinfektion med Alkohol 70 – 85 % v/v
 • Klor svarende til 1000 ppm aktivt klor
 • Rumdesinfektion via forstøvning med brintoverilte
 • Bestråling med UV-lys.

Det videre forløb

8. november 2017 – Virksomheder skal tilkendegive om de ønsker at deltage i projektet

30. november 2017 – virksomheder pitcher deres løsning for hele projektgruppen

Der indgås aftale om levering af løsning til stue på eksisterende OUH.
 

APPFWU01V