Skip til primært indhold

Vidensdeling om videokontakt i det tværsektorielle

Syddansk Sundhedsinnovation inviterer den 14. maj til den tredje temadag om brug af video til samtaler med patienter, pårørende og kommuner.

TID:  14. maj 2024, kl. 11.30 - 15.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.

MÅLGRUPPE: Klinikere og andet sygehuspersonale, som arbejder med eller understøtter brugen af videokontakt mellem borger, kommune og sygehus.

TILMELDING: Tilmeld dig her. Deltagelse er gratis. Vi byder på sandwich.

Tekniske og kompetencemæssige aspekter

Ved temadagen får du viden og indsigt i tekniske og kompetencemæssige aspekter ved brugen af video - både for borgere/patienter og sundhedspersonalet.

Hør om gode erfaringer og bliv inspireret til, hvordan I kommer videre

Vi har fokus på vidensdeling på tværs, dialog og konkrete input til det videre arbejde med brug af video i klinikken.

Du bliver præsenteret for konkrete eksempler på brug af video til tværsektorielle kontakter.

Program

11.30 Dørene åbner. Vi byder på en sandwich

11.45 Velkommen
ved moderator Anne Hagelskjær Skovlund fra Syddansk Sundhedsinnovation

Herefter byder eftermiddagen på:

 • Præsentation af samarbejdet mellem Center for Digital Psykiatri og Ældrepsykiatrisk team (ÆPT) i Odense, om at anvende videokontakt i forbindelse med primærsamtalen
  ved Christian Korthé Carlsen og Anne Kamuk.
 • Pitch af cases:
  • Videostuegang
   ved Marie Glent-Rolle, Odense Universitetshospital.
  • Assisterede videokonsultationer med fængslede patienter
   ved Helle Howland Wolff, Rygcenter Syddanmark.
  • Lindrende behandling via videokontakt
   ved Eithne Hayes Bauer, Sygehus Sønderjylland.
  • Videokonsultationer på plejehjem
   ved Sanne Jeppesen, Odense Universitetshospital.
 • Dialog i grupper med mulighed for at få uddybende viden om de præsenterede cases og drøftelse af muligheder på egen afdeling/enhed.
 • Pauser med god tid til at vidensdele og netværke.
 • ”Sparringscafé” om de tekniske muligheder og generelle erfaringer med videosamtaler.

15.00 Tak for i dag.

Kontakt

Stephanie Anker Gents

Projektmedarbejder

Brugercentreret Innovation


24 65 50 77
APPFWU01V