Skip til primært indhold

Plug & Play - Nye sundhedsløsninger testes i et virkelighedsnært miljø

I Plug & Play hvor du kan få testet dine sundhedsløsninger i et virkelighedsnært miljø

Syddansk Sundhedsinnovation tilbyder med sit Plug & Play i Odense offentlige aktører og private virksomheder testforløb, som kan lette vejen for implementeringen af digitale løsninger og velfærdsteknologier på sygehuse, i kommuner og i borgerens eget hjem.

Hele tre ting på én gang

Plug & Play tilbyder:

  • Test og afprøvning: Plug & Play skaber et lukket økosystem for tests i et afgrænset, men driftslignende it-miljø
  • Brugerinddragelse i virkelighedsnære situationer: Plug & Play faciliterer sundhedsløsninger i realistiske situationer med brugere
  • Vejledning: Plug & Play stiller vejledning til rådighed ved brugerinddragelse, for eksempel i forbindelse med workshops i større grupper.

Projektleder Morten Givskud fra Syddansk Sundhedsinnovation forklarer:

- Vi ønsker at afkorte vejen fra den gode ide til den gode løsning. Afhængigt af hvor man er i sit udviklingsforløb, kan virksomheder, kommuner og sygehuse få testet og afprøvet deres ide, løsning, produkt eller teknologi i et afgrænset og driftslignende miljø. Vi kan hjælpe med inddragelse af borgere eller sundhedsprofessionelle efter behov. Målet er at sikre, at en teknologi er moden, før den implementeres i drift.

Læs artiklen som bladre-pdf: Nye sundhedsløsninger testes i virkelighedsnært miljø i fagmagasinet Medicoteknik august 2019.

Download artiklen: Nye sundhedsløsninger testes i virkelighedsnært miljø i fagmagasinet Medicoteknik august 2019.

Se video: Hvad er Plug & Play?

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Fire forskellige værelser i åbent miljø
Hallen i Syddansk Sundhedsinnovation, hvor plug og play løsningerne bliver testet
Forsamling af mennesker ved afrapportering af en plug og play løsning

Kontakt

Morten Givskud

Projektleder

Brugercentreret Innovation


24 65 01 41
APPFWU02V