Skip til primært indhold

Distinguished Innovator Grant

Formålet med Distinguished Innovator Grant Sustainability & Health er at fremskynde kommercialiseringen af forskningsresultater og udviklingen af ​​nye teknologier inden for bæredygtighed eller sundhed.

Begge områder af Distinguished Innovator Grant er rettet mod erfarne fakultetsmedlemmer eller forskere med dokumenteret erfaring inden for innovation, dvs. tidligere erfaring med akademiske innovationsprojekter og erfaring med etablering af patenter og spinouts.

Der kan søges op til 6 mio. kr. pr. grant, der kan vare i 3 år. 

Ansøgningsfrist: næste runde udmeldes til august 2024.

Der er to temaer, der kan søges:

Distinguished Innovator Grant Sustainability sigter mod at støtte innovativ forskning inden for landbrug, fødevarer, industri og miljøbioteknologi, kulstofopsamling, -anvendelse og -lagringsteknologier samt lattergas- og metanemissioner og kvanteteknologier. Formålet er at stimulere vurderingen af ideer, der kan føre til udvikling af nye produkter eller systemer, enheder og teknologiske platforme i relation hertil. Der vil være særlig fokus på projekter, der dækker bæredygtigt og højeffektivt landbrug, bæredygtige fødevarer til sunde kostvaner og teknologier til klimabeskyttelse for at støtte den grønne omstilling.

Distinguished Innovator Grant Health sigter mod at støtte innovativ forskning inden for medico-teknologi, industrielle bioteknologier, farmaceutisk industri samt kvanteteknologier. Derudover er formålet at stimulere vurderingen af ideer, der for eksempel kunne føre til udvikling af nye medicinske behandlinger, sygdomsforebyggelse, diagnostiske metoder samt nye sundhedsteknologier, enheder og teknologiske platforme. Der vil være særlig fokus på projekter, der dækker kardiometabolske sygdomme samt infektionssygdomme og forebyggende løsninger hertil.

Læs mere her: Distinguished Innovator Grant

APPFWU02V