Skip til primært indhold

Den sunde levealder i EU skal op (EIP-AHA)

Inden 2020 skal den gennemsnitlige sunde levealder i EU øges med 2 år. Det skal ske ved at forbedre sundheden og livskvaliteten for europæere, med særligt fokus på ældre mennesker. Samtidigt skal der gøres en indsats for at sundheds- og socialsystemerne effektiviseres.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET -

EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) eller Det Europæiske Innovationspartnerskab, er en satsning fra EU-Kommissionen, der skal ændre samarbejdsformen omkring store samfundsmæssige udfordringer, som vedkommer alle medlemslande.

Region Syddanmark, repræsenteret ved Syddansk Sundhedsinnovation, er involveret i innovationspartnerskabet omkring sund og aktiv aldring.

3 søjler

Arbejdet i partnerskabet er inddelt i tre søjler:

  1. Forebyggelse, screening og tidlig diagnose
  2. Behandling og kur
  3. Aktiv aldring og det selvstændige liv.

Region Syddanmark deltager i alle tre søjler og er også 4-stjernet referencested.

At være referencested indebærer at tilføre partnerskabet gode eksempler, der illustrerer en omfattende, innovativ tilgang til sund og aktiv aldring. Regionens gode eksempler inkluderer indsatser indenfor faldforebyggelse og genoptræning, herunder Fredericiamodellen, tværsektorielt samarbejde, som f.eks. Shared Care portalen og Patient@Home, samt it- og telemedicinske strategier og satsninger på sundhedsområdet.   

EIPonAHA understøtte regionens satsningsområder og medfører:

  1. En højnet kvalitet af sundhedsydelser for borgerne
  2. Effektiviseret drift for regionens enheder
  3. Vækst for regionens virksomheder.

Derudover er det regionens intention at udvide og kvalificere de løsninger og satsninger, der allerede eksisterer på sundhedsområdet ved at løfte det op på europæisk plan. Det kunne f.eks. inkludere evaluering og/eller validering af eksisterende løsninger, afprøvning af nye løsninger eller udbredelse af testede løsninger.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn
APPFWU02V