Skip til primært indhold

Path2025 – 5 vigtige trends i fremtidens sundhedsvæsen

Fem rapporter beskriver væsentlige temaer frem mod den danske sundhedssektor anno 2025

Patient@home var Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt

På vegne af Patient@home har Syddansk Sundhedsinnovation, som en del af afslutningen, udarbejdet fem rapporter (på engelsk) med tilhørende videoer.

Rapporter og videoer behandler under fem udvalgte temaer vigtige spørgsmål, som dækker nogle af de mest fremtrædende trends inden for sundhed, og hvilken betydning de har for fremtidige sundhedsløsninger.

Det handler ikke om teknologi

Det handler ikke kun om teknologi, når forskere, udviklere og brugere går sammen om at udvikle nye løsninger som svar på sundhedsvæsenets og brugernes fremtidige behov.

Hal Wolf, Advisory Board for Patient@home:

- Technology is a component of a full answer.

Ud over teknologi skal der være fokus på brugerne og de processer, som løsningen bliver en del af. Det handler om, hvordan teknologien skal anvendes, og hvilke udfordringer der skal løses. Det fordrer brugerinddragelse. Og hvis løsningen ikke kan implementeres i en klinisk hverdag, giver det ingen mening. Løsningen skal med andre ord give værdi for alle involverede parter.

I videoen fortæller Hal Wolf om alt det ud over teknologi, der skal være fokus på, når teknologiske løsninger skal give værdi.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

5 vigtige trends

Hver rapport og video behandler ét tema og er ens bygget op. Download rapporterne og se videoer:

Journalistiske tekster krydret med grafik, citater og videnskabelige referencer beskriver temaet i korte overskuelige afsnit under faste overskrifter som blandt andet resumé, definition, hvad forstår vi ved temaet? hvorfor er temaet vigtigt? hvordan når vi i mål med løsninger, som svar på temaet?

Gode råd til virksomheder

Det er ikke raketvidenskab. Og alligevel sker det ofte, at løsninger ikke lever op til de vigtigste krav om værdiskabelse, implementerbarhed og brugervenlighed. 

Derfor er der i hver rapport et afsnit med gode råd fra en række eksperter til virksomheder, der arbejder på at skabe nye løsninger til gavn for borgerne og sundhedsvæsenet. Du møder blandt andet:

  • Hal Wolf, President and Chief Executive Officer at HIMSS
  • Peder Jest, daværende direktør på Odense Universitetshospital
  • Erik Jylling, Executive Vice President Health Politics at Danish Regions
  • Peter Watts, CEO & Co-Founder, Solutionize
  • Carsten Obel, professor, Aarhus Universitet
  • Helle Aarøe Nissen, Postdoctoral Researcher, PhD at University of Southern Denmark.

Patient@home afsluttes med overbevisende resultater

Patient@home, marts 2012 til februar 2018, var Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt.

Med et samlet budget på 190 mio. havde projektet til formål at udvikle nye produkter og services, som understøtter sundhedssektorens stigende behov for udlæggelse af patienter til eget hjem.

Mere end 60 nationale og internationale partnere fra det private erhvervsliv samt offentlige institutioner var en del af Patient@home.

Ved afslutningskonferencen den 1. februar 2018 kunne projektets bestyrelse, direktion, advisory board, partnere og de mange aktive forskere og udviklere sætte et foreløbigt punktum for projektet.

Ole Skøtt, dekan, professor, dr. med. og formand for bestyrelsen for Patient@home kunne således konstatere, at projektet har levet op til visionen om at skabe et økosystem for forskning og innovation med fokus på brugerdreven udvikling af teknologier, der understøtter patienten i at tage ansvar for egen sundhed og behandling - og gør det muligt at være patient i eget hjem.

Projektet kan fremvise:

  • ca. 45 projekter/løsninger
  • 66 virksomheder har været en del af Patient@home. De har bidraget med 112 mio. kr. til projekternes finansiering. Det er væsentligt mere end de 78 mio., som var forventet
  • Op mod 60 % af de gennemførte projekter har resulteret i produkter og services som primo 2017 er i brug i den danske sundhedssektor.

Projektperiode: Marts 2012 til februar 2018.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn
APPFWU01V