Skip til primært indhold

Pilottest af Fremtidens Operationsstue

Test medvirkede til konkrete forslag til ændringer, som gjorde stuen mere funktionel i praktisk brug, og sikrede samtidigt ejerskab til en fleksibel brug af operationsstuen på tværs af de kirurgiske specialer

Formål

Formålet med pilottest af Fremtidens Operationsstue var at undersøge, om konceptet for standardisering og fleksibel brug af operationsstuen på tværs af specialer ville fungere i praksis.

Hvad gik det ud på?

Ti kirurgiske specialer på Odense Universitetshospital afprøvede arbejdsgange i en test-operationsstue med tekniske installationer på det eksisterende OUH.

Testforløbet gjorde det muligt at vurdere tekniske løsninger, funktionalitet og design. Det skabte ejerskab til fleksibel brug af operationsstuen stuen på tværs af specialer og kom med anbefalinger til ændringer af den planlagte indretning.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

 • Facilitering af brugerinddragelse
 • Koordinering af alle aktører
 • Kommunikation
 • Planlægge logistikken omkring test af arbejdsgange
 • Undersøgelse og forslag til det personale- og patientrettede design.

Samarbejdspartnere

 • Ti kirurgiske specialer på OUH
 • Projektorganisationen for det nye OUH
 • Aalborg Universitet (evalueringsdesign)
 • Hygiejneorganisation
 • Arbejdsmiljø
 • Bygningsdrift og –Service
 • Medicoteknik.

Projektperiode: 2018 - 2020.

Citat

- Test i 1:1 mock up afspejler virkeligheden på en helt anden måde end en plantegning gør. Vi får sat dimensioner på udstyret og får en visuel fornemmelse af arbejdsgange, som kan forebygge helt banale fejl, forklarer overlæge Jørgen Fisker Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51
APPFWU01V