Skip til primært indhold

Håndtering af linned i affaldslugerne på Sydvestjysk Sygehus

Nudging-projekt støtter sundhedspersonalet i at håndtere affald og vasketøj for at undgå fejl

Affald for sig og vasketøj for sig

Sygehuse producerer hver dag store mængder af affald og vasketøj i form af linned og patienttøj.

På Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg smider sundhedspersonalet affaldet i affaldsskakten og vasketøj i linnedskakten, hvor et kraftigt sug søger for at bortskaffe affald til affaldshåndteringen og vasketøjet til vaskekælderen.

Svind i linned

Medarbejderne på sygehuset er glade for systemet, men oplever et stort svind i linned, som betyder en ekstra-regning på flere 100-tusinde kroner om året til indkøb af nyt linned.

En kontrolmåling over en periode på 2 måneder viste, at 40-50 sække med linned fejlagtigt landede i affaldsskakten. 40-50 sækkemed linned, som ville være kørt med affaldet til forbrænding.

Arbejdsmiljøproblem når affald blandes med vasketøj

Tilsvarende, fortæller de tekniske servicemedarbejdere, lander affaldssække fejlagtigt i linnedskakten flere gange om dagen, så iturevne poser og hospitalsaffald blandes med linnedsækkene.

Der betyder manuel sortering af linnedsækkene i sygehusets kælder inden de køres til vaskeriet. Problemet er en arbejdsmiljøbelastning for de tekniske servicemedarbejdere.

FORMÅL

Projektet ”Håndtering af linned i affaldssugene på Sydvestjysk Sygehus” har til formål at spare penge ved at reducere mængden af linned, der havner i affaldscontaineren.

MÅL

Målet er at skærpe kommunikationen på og omkring affaldsskakternes låger på hele sygehuset, så medarbejdere kaster affaldssække i affaldsskakten og vasketøj i linnedskakten.

Det skal ske med en nudging-løsning, der støtter personalet i at anvende den rigtige luge.

Projektleverancer ved Syddansk Sundhedsinnovation

  • Forundersøgelse med feltarbejde hvor Syddansk Sundhedsinnovation kortlægger problematikken omkring håndtering af linned i affaldsskakterne på SVS og ser på mulige indsatsområder
  • Feltarbejdet med fokus på de forudsætninger, der ikke kan ændres, kommunikation og information, de fysiske tiltag ved lågerne og tekniske muligheder
  • Forslag til konkrete nudging løsninger
    Konceptualisering af nudges, der kan støtte personalet i at anvende den rigtige luge.
  • Bidrage til en teknisk løsning, som teknisk afdeling på SVS står for.

Desuden at udpege ambassadører fra forskellige afdelinger og faggrupper, der er med til at starte en adfærds- og kulturændring ved at være rollemodeller og formidlere af information til deres kolleger.

Kontakt

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Brugercentreret Innovation


29 12 08 05
APPFWU01V