Skip til primært indhold

Steno Diabetes Center Odense

Projektet bidrog gennem en legende og samskabende proces til, at de involverede specialer både lærte nyt om deres patienter og samtidig erkendte værdien af sparring og samarbejde omkring diabetikere i det kommende byggeri

Formål

Facilitering af samskabende brugerproces for Steno Diabetes Center Odense med henblik på konkrete anbefalinger til udformning af et byggeri, der kan understøtte ’samme-dag-under-samme-tag-behandling’ af diabetes patienter. 

Arkitektfaglig rådgivning ift. farveplan, indretning, wayfinding og udvælgelse af totalentreprenør.

Hvad gik det ud på?

Som forberedelse til totalentrepriseudbuddet på Steno Diabetes Center Odense faciliterede Syddansk Sundhedsinnovation en brugerproces, hvor jordmødre, tandlæger, fodlæger, hjertelæger og børnelæger, der skal benytte centeret, gik sammen om at tilrettelægge de bedste forløb for forskellige diabetikere.

Efterfølgende fandt de tværfaglige specialer ud af, hvordan de ud fra de kortlagte forløb fremadrettet skal samarbejde, opholde sig og dermed hvordan huset bedst disponeres.

En række workshops blev metodisk planlagt ud fra servicedesign med udvikling af repræsentative personaer, brugerrejser og serviceblueprints.

Tilgangen skabte et fælles fokus på de mennesker, som skal have glæde af huset.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

 • Planlægning og facilitering af samskabende brugerproces
 • Feltstudier
 • Dataindsamling
 • Udarbejdelse af personaer, brugerrejser og serviceblueprint
 • Arkitektfaglig rådgivning i forhold til:
  • Wayfinding, indretning, kunst, farver
  • Udvælgelse af totalentreprenør.

Samarbejdspartnere

 • Steno Diabetes Center Odense

 • Projektorganisationen for Nyt Odense Universitetshospital

 • Arkitema Architects (bygherrerådgiver)

 • KHR arkitekter (bygherrerådgiver)

Projektperiode: 2019 - 2020.

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


29 20 22 04
APPFWU01V