Skip til primært indhold

Simon Spies Fonden

Simon Spies Fonden er en almennyttig- og almenvelgørende fond, der støtter formål der kommer en stor del af befolkningen til gode.

Ansøgningsfrister i 2023: d. 1. marts, 15. juni og 15. oktober.

Fonden støtter hovedsageligt større institutioner og aktiviteter, som kommer en stor del af befolkningen til gode - typisk indenfor områderne videnskab, kunst, kultur, sport samt sociale og humanitære formål.

Læs mere hos Simon Spies Fonden.

APPFWU02V