Skip til primært indhold

Hvilket potentiale har store sprogmodeller i sundhedsvæsenet?

Virtuelt vidensevent den 21. juni 2023 om mulighederne med store sprogmodeller

TID: Onsdag den 21. juni kl. 15.15 - 16.45

STED: Onlineevent

MÅLGRUPPE: Medlemmer af RAIN og andre både offentlige og private aktører, som arbejder med at udvikle og bruge kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Du kan læse mere om RAIN og tilmelde dig netværket på denne side

TILMELDING: Senest 20. juni. Det er gratis at deltage.

Store sprogmodeller, på engelsk Large Language Models, er blevet et hot topic i offentligheden efter lanceringen af fx ChatGPT, LaMDA, BERT m.fl.

En stor sprogmodel er en type af kunstig intelligens.

Ligesom andre typer kunstig intelligens har store sprogmodeller også potentiale indenfor sundhedsvæsenet, men erfaringerne er indtil videre begrænsede.

Ved dette onlineevent hører du Pernille Just Vinholt tale om hendes tanker bag udarbejdelsen af en stor sprogmodel, som kan bruges til at opspore og visualisere blødningstendenser i elektroniske patientjournaler.

Blødningstendenser er ofte beskrevet i ustruktureret tekst i patientjournaler. Det gør det svært for klinikkere, at identificere blødninger manuelt.

Formålet med er at udarbejde en stor sprogmodel, der kan lokalisere blødningstendenser i sætninger, skrevet af klinikkere og fremstille dem visuelt, for dermed at understøtte klinikerens beslutningstagen samt patientsikkerheden.

Tilmeld dig eventen og hør mere om overvejelserne vedrørende brug af store sprogmodeller i klinisk praksis.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her, så får du invitationer til RAIN's arrangementer direkte i indbakken.

RAIN

RAIN er et netværk om kunstig intelligens for offentlige og private aktører fra hele landet, herunder klinikere, forskere, it-folk, jurister, projektledere m.fl. Netværksmøderne handler blandt andet om forskellige aspekter af AI og giver rig mulighed for at udveksle erfaring med andre, som arbejder med AI i sundhedsvæsenet. 

RAIN startede i 2019 og er et regionalt samarbejde mellem:

  • Syddansk Sundhedsinnovation
  • Center for Klinisk AI (CAI-X) - Syddansk Universitet,
  • Regional IT i Region Syddanmark
  • Radiologisk afdeling på Odense Universitetshospital
  • Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet.

Kontakt

Anne Hagelskjær Skovlund

Specialkonsulent, teamkoordinator

Brugercentreret Innovation


24 34 64 14
APPFWU02V