Skip til primært indhold

Børnevenlig scanning på røntgenafdelinger i Kolding

Røntgenafdelingerne på Kolding Sygehus vil udvikle og teste en børnevenlig tilgang, der skal nedbringe antallet af børn, der bedøves i forbindelse med MR-scanninger

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Barnet i centrum

Hvert år bedøves omkring 2500 børn før en scanning. Det sker for at berolige børnene, så de kan ligge roligt under scanning.

Med projektet "Børnevenlig scanning" vil røntgenafdelingen på Kolding Sygehus udvikle og teste en Children Centered Care-tilgang for børn i alderen 4-10 år, som skal nedbringe antallet af bedøvelser af børn og dermed undgå anæstesirelaterede gener og risici, samt at levere høj kvalitet i røntgenydelserne til børn.

Projektet er støttet af blandt andet Trygfonden med i alt 3 mio. kr

Fokus på det fysiske miljø og brugerinddragelse

Gennem en Children Centered Care tilgang, der understøtter det gode forhold mellem sygehus, børn og deres familier, vil projektet udvikle og teste et fysisk miljø, og en god og inddragende forberedelse af børn inden scanning. Konkret ved at:

Udvikle og teste et koncept for forberedende kommunikation blandt andet i form af en app, der forklarer det kommende patientforløb henvendt til børn
Teste og videreudvikle et koncept for de fysiske omgivelser på røntgenafdelingen blandt andet ved anvendelse Philips Ambient Light
Integrere ovenstående elementer med det øvrige patientforløb og eksisterende koncept på børneafdelingen, herunder figuren Rumle.

Virtuel vej til scanning

Når den forberedende kommunikation og app’en er udviklet og implementeret kan børn og deres forældre, før en MR-scanning, navigere rundt i scannerrummet i et 360 graders virtuelt rum, og dermed sætte sig ind i scanningsforløbet. Alderssvarende informationer og animerede figurer forklarer hvordan scanneren fungerer, gengiver lyde fra scanneren mv.

Implementeringen af konceptet for de fysiske omgivelser og Phillips Ambient Light vil gøre det muligt for børnene selv at designe scannerrummet og gøre det til deres eget. Det vil være muligt at ændre farven i rummet, vælge mellem animerede universer, som ændrer rummets loft og vægge til et magisk univers med figurer og lyde, som er udviklet i sammenhæng med app’en og på baggrund af det eksisterende koncept på børneafdelingen for at skabe tryghed og genkendelighed.

Mens lyset er i stand til at påvirke patienten visuelt, biologisk og emotionelt, er de animerede universer i stand til at give børn en positiv oplevelse samt medbestemmelse i egen behandling. Erfaringer fra udenlandske sygehuse viser, at man ved at inddrage børn og forældre i valget af rummets design gør dem mindre urolige.

De konkrete virkemidler i projektet udvikles i samspil med børn, forældre, eksperter og sundhedsfagligt personale på baggrund af idé- og konceptudviklingsworkshops. Inden for projektperioden er de centrale succeskriterier, at andelen af børn i alderen 4 – 10 år, der skal bedøves, kan reduceres med 75 %.

Offentlig-Privat Samarbejde

Projektet ”Children Centered Care” er et samarbejde mellem Kolding Sygehus, Syddansk Sundhedsinnovation og Philips. Projektgruppen forventer, at både de konkrete tiltag og forskningsresultaterne er gennemført i løbet af de næste to år.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer i projektet er at bidrage til udvikling af ét sammenhængende koncept for en tryg patientoplevelse. Mere specifikt indebærer det:

  • Behovsafdækning både i forhold til børn og forældre, dvs. observation, fokusgruppeinterview og spørgeskema
  • Cocreation med børn og forældre og andre vigtige interessenter
  • Indretning af venteområde/børnelounge
  • Udvikling af kommunikationsmateriale til børn og forældre.

Kontakt

APPFWU01V