Skip til primært indhold

Børn behøver ikke narkose i MR-scanneren

Kolding Sygehus leverer en rekord i at reducere brugen af narkose til børn, der skal i MR-scanneren. Resultaterne af sygehusets indsats er netop blevet offentliggjort i European Journal of Radiology. Samarbejde i børnehøjde og brugen af ny teknologi er vejen frem

En målrettet indsats på Røntgen og Scanning på Sygehus Lillebælt, Kolding har gjort, at det nu kun er ganske få børn, der er nødt til at komme i narkose, når de skal MR-scannes.

Tidligere kom cirka 57 procent af alle børn i alderen fire til seks år i fuld narkose, når de skulle MR-scannes. Det tal er nu faldet til fem procent målt for alle fire-seksårige børn, der er blevet scannet det seneste år. I aldersgruppen fra syv til ti år har ingen børn skullet i narkose, og der er faktisk også børn på tre år, der har kunnet ligge tilpas stille i den cirka halve time, en scanning varer. Desuden har det været muligt at gennemføre detaljerede scanninger på tyndtarme, som man ellers ikke tidligere har kunnet på så unge patienter.

De opsigtsvækkende resultater fra afdelingen er netop blevet offentliggjort i det internationale tidsskrift European Journal of Radiology. Det markante fald i brug af narkose er et resultatet af flere forskellige nye tilgange til opgaven

Fire elementer

Røntgenafdelingen har udviklet og testet et koncept med fire elementer, der tilsammen giver børnene en god oplevelse i MR-skanneren og reducerer behovet for narkose meget dramatisk. Der er fire vigtige elementer, når børn skal forbi en MR-scanner og en narkose skal undgås.

De fire dele er:

 • En børnevenlig app (Med Rumle i MR), der er udviklet specielt til Kolding Sygehus, og som forbereder børnene på deres behandling hjemmefra
 • En børnelounge lige før scanneren bytter rundt på rollerne, så det er barnet, der undersøger figurer. Det kan de gøre i en legescanner.
 • Film på væggene afleder børnenes opmærksomhed før og under scanningen. Filmen vises via et spejl inde i selve scanneren og fjerner dermed barnets følelse af at ligge i en tunnel. Barnet får selv lov til at vælge, hvilken film det skal være.
 • Nogle af sygehusets radiografer er blevet uddannet til børneradiografer, så de er specialuddannede til at kommunikere med børn og møde barnet i øjenhøjde børn.
  Kolding Sygehus er det første sygehus i Danmark, der har implementeret alle fire dele, og som har dokumenteret så stor en effekt i forhold til at undgå bedøvelse af børn.

- Det vigtige er, at vi kommer i øjenhøjde med børnene, og de på den måde føler sig trygge ved at komme her. Både inden de kommer til scanning gennem forberedelse sammen med forældrene, men også når de først er på sygehuset, siger afdelingsradiograf Kim Jensen, der er den, der på daglig basis er ansvarlig for den børnevenlige MR-scanner.

Offentlig-Privat Samarbejde om ”Children Centered Care”

Den målrettede indsats på Røntgen og Scanning med at nedbringe antallet af børn, der bedøves før scanning er del af projektet "Children Centered Care", der understøtter det gode forhold mellem sygehus, børn og deres familier.

Projektet ”Children Centered Care” er et samarbejde mellem Kolding Sygehus, Syddansk Sundhedsinnovation og Philips.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer i projektet var at bidrage til udvikling af ét sammenhængende koncept for en tryg patientoplevelse. Mere specifikt indebar det:

 • Behovsafdækning både i forhold til børn og forældre, dvs. observation, fokusgruppeinterview og spørgeskema
 • Cocreation med børn og forældre og andre vigtige interessenter
  Indretning af venteområde/børnelounge
 • Udvikling af kommunikationsmateriale til børn og forældre
APPFWU01V