Skip til primært indhold

ProVaHealth – Udvikling og validering af sundhedsteknologi i virkelighedsnære omgivelser

Med brugercentrerede og åbne innovationsmiljøer - Living Labs, fokuserer ProVaHealth på at understøtte forskning, udvikling og innovation i specialiserede, virkelighedsnære omgivelser

Udvikling i højtspecialiserede living labs

Med Living Labs fik virksomheder mulighed for at teste og dermed udvikle teknologier og løsninger i realistiske omgivelser med inddragelse af brugere.

Living Labs får værdi idet teknologier eller løsninger bliver testet i omgivelser tæt på praksis. Det bidrager til bedre implementering og tilpasning af løsninger.

Living Labs er derfor en udbredt metode til at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at finpudse og skalere produkter til andre markeder.

Formål

Formålet med ProVaHealth var:

 • at skabe et europæiske netværk af Living Labs med fokus på sundhedsinnovation
 • at skræddersy Living Lab services til små og mellemstore virksomheder
 • at forkorte tiden fra udvikling til implementering af sundhedsløsninger.

Leverancer

ProVaHealth havde tre overordnede arbejdspakker:

1. Forbedre driften af Living Labs 1

 • at afdække problemer med forretningsgange og services
 • at præsentere løsninger, der skal hjælpe individuelle Living Labs både operationelt, taktisk og strategisk
 • at arbejde konkret med udarbejdelsen af en ”self-assessment-toolbox”, der skal gøre individuelle LivingLabs i stand til at afdække egne problemer løbende
 • at arbejde med juridiske anbefalinger både på nationalt og EU-niveau så der kan skabes de bedste strategiske og juridiske rammer for god drift af LivingLabs.

Arbejdspakke 1 ledes af Universitetet i Tallinn.

2. Forbedre driften af Living Labs 

 • at indhente erfaringer ift. drift og govanance, der bruges til at komme med anbefalinger til hvordan et succesfuldt LivingLab skal drives
 • at gennemføre afdækkende, analyserende og forbedrende aktiviteter, der tilsammen foretager et 360-graders eftersyn på drift og services
 • at oprette et transnationalt netværk af sundhedsorienterede LivingLabs gennem afdækning af eksempelvis komplimentære kompetencer og videndeling.

Arbejdspakke 2 ledes af Tallinn Science Park Tehnopol

3. Afdække behovet for test-services blandt små og mellemstore virksomheder

 • at afvikle en test i hver af de 14 involverede LivingLab
 • Gennemføre strukturerede interviews med mindst 80 SMV’er fra de otte nationer, der var repræsenteret i projektet
 • at afdække både tekniske, juridiske og processuelle problemer
 • at sammensætte 14 partnerskaber mellem LivingLabs og SMV’er på tværs af de otte nationer. Dette for at kunne teste og validere projektets aktiviteter, samt forbedre 14 sundhedsteknologier eller services.

Arbejdspakke 3 ledes af Lublin kommune.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovations primære rolle var at lede arbejdet i med at matche de 14 små og mellemstore virksomheder med de 14 LivingLabs i projektet. Derudover bistod vi med ekspertise og erfaring generelt i de andre arbejdspakker.

Financiering

Den Europæiske Interreg Baltic Sea Region financierede projektet med i alt 2.353.387 EUR. Hertil kom 669.457 EUR i egenfinansiering.

Projektet blev drevet af Tallinn Science Park.

Partnere

Projektet blev drevet af 17 partnere. Heraf bidrog 14 partnere med faglig ekspertise og til projektets arbejde med Living Lab. De 14 Living Labs ligger i Estland, Letland, Litauen, Sverige og Tyskland, Polen, Danmark og Finland.

Living Labs tilbyder forskellige specialkompetencer i forhold til Aktiv og Sund aldring, sundhedsturisme, hjemmepleje, telemedicin, diagnostik, biomedicin, kardiologi, onkologi, akut og traume medicin, fysisk og neurologisk rehabilitering, gigt, sundhedsfremme og sundheds robotter.

Udover en bred og dyb kompetenceprofil, består projektets partnere også at meget forskellige typer af organisationer; hvorfor der både er repræsenteret offentlige administrationer, universiteter, hospitaler og erhvervsudviklingsinitiativer. Projektet har udover nedenstående en række tilknyttede organisationer der assistere i at højne og sprede effekten af projektet.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn
APPFWU01V