Skip til primært indhold

Hospital Automation Summit 2023

Automatiseringsløsninger er en vigtig del af fremtidens sundhedsvæsen – få markedsindsigt, bliv inspireret og få forbindelser.

TID: 24. maj 2023, kl. 9.30 - 16.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.

MÅLGRUPPE: Robotvirksomheder, Hospitaler, øvrige med interesse for automatisering og robotteknologi.

PRIS: 250 kr.

TILMELDING: Tilmeld dig her, senest 17. maj 2023.

Automationsløsninger i sundhedsvæsenet udgør et kæmpe potentiale for arbejdskraftbesparende og personale-aflastende teknologi. Men udviklingen af løsninger kommer ikke af sig selv.

 • Sundhedsvæsnet udgør ikke et særligt interessant marked for virksomheder, og virksomhederne har masser af andre mere lukrative markeder at satse deres sparsomme ressourcer på
 • Der mangler prioritering, risikovillighed og penge på bordet, hvis værdien ved automationsløsninger skal komme ud i virkeligheden og skabe værdi ift. sundhedsvæsenets store udfordringer inden for rekruttering og fastholdelse af personale
 • Det er ikke nok at pilotteste. Der er brug for en strategisk og systematisk satsning og risikovillighed.

Hospital Automation Summit er et tilbagevendende event hvor indkøbere, implementeringsenheder, brugere og producenter af robot og automationsteknologi mødes, inspireres og ikke mindst diskuterer udfordringer og potentialet for automatiseringsløsninger på hospitaler.

Program


9:00 – 9:30 Indtjekning, let morgenmad, netværk og besøg udstillingen

9:30 – 12:00 Formiddagens program:

 • 9:30 – 9:35: Velkomst ved moderator Louise Halgaard Gotfredsen, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation.
 • 9:35 – 9:45 Velkomst v. Bo Libergren, fungerende regionsrådsformand i Syddanmark.
 • 9:45 – 10:15: ”Fremtidens Hospital Automation” v. Peder Søgaard-Pedersen, underdirektør i Dansk Industri, Life Science.
 • 10.15 – 10:45: En succeshistorie fra Odense Universitetshospital v. Tina Green, cheflæge fra Afdelingen for Klinisk Patologi og Rasmus Hviid Agerskov, manager hos Kilde Automation.
 • 10:45 – 11:00 kaffepause
 • 11.00 – 11:15 Barrierer for robotter i sundhedssektoren v. Birgitte Østergaard Sørensen, forretningsleder i Teknologisk Institut og Louise Halgaard Gotfredsen, chefkonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.
 • 11:15 – 12:00: Paneldebat: Hvordan sikrer vi, at sundhedssektoren får gavn af virksomhedernes innovative løsninger til at løse de store udfordringer, og hvilke barrierer skal vi sammen rydde af vejen.
  • Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
  • Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør, Odense Universitetshospital

  • Peder Søgaard-Pedersen, direktør, Dansk Industri Life Science

  • Palle Veje, Business Development, Logistic, Omron

  • Lone Jager Lindquist, direktør, PTR Robots

  • Anne-Lise Høg Lejre, divisionschef, Teknologisk Institut.

12:00 – 13:00 Frokost, udstilling og networking

13:00-16:00 Eftermiddagens program:

 • 13:00 – 14:15 Oplæg fra hospitaler i Danmark
  • Første trin mod en automatiseret transport på Sjællands Universitetshospital Køge v. Gulshan Akhtar Din, projektleder, Hospitalslogistik, Projektorganisation, Universitetshospital Køge og Michael Biolzi Melbye, robotspecialist, Teknisk Afsnit Sjællands Universitetshospital Køge.
  • Automatisering af forsyningskæder helt ind i klinikken på Nyt Aalborg Universitetshospital v. Johnny Olsson, civilingeniør, ekstern projektleder Region Nordjylland, Nyt Aalborg Universitetshospital.
  • Syddansk Universitetshospital v. Bo Allerelli Andersen, chefkonsulent, Sygehus Sønderjylland, Brian Faurskov, driftschef, Klinisk Diagnostisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus og Søren Udby, daglig leder CCR - Centre for Clinical Robotics, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.
 • 14:15 – 14:45 Resultater fra analyse af det syddanske økosystem for robotteknologi i sundhedssektoren v. Jeppe Kristensen, afdelingschef, Sundhedsinnovation og Kultur, Regional udvikling, Region Syddanmark og Nikolaj Birkkjær Andersen, forretningsleder, Teknologisk Institut.
 • 14:45 – 14:50 Introduktion til nyt grønt netværk for genanvendelse og automation v. Birgitte Østergaard Sørensen, forretningsleder i Teknologisk Institut.
 • 14:50 – 15:10 OPI-Case med Region Nordjylland v. Keld Thorsen, CEO, Life Science Robotics.

 • 15:10 – 16:00 Networking og udstilling.
 • 16:00 Tak for i dag og på gensyn.

Hvad får du ud af at deltage?

For dig, som kommer fra en virksomhed:

 • Få adgang til beslutningstagerne i sundhedsvæsenet/på hospitalerne, hvor I kan gøre opmærksom på problemstillinger ift. at udvikle og levere automationsløsninger til hospitalerne
 • Få indsigt i, hvad der rør sig i sundhedsvæsenet og på hospitalerne i forhold til behov og udfordringer
 • Få indblik i ønsker og krav til automationsløsninger på hospitalerne i Danmark
 • Bliv matchet med relevante hospitaler for din automationsløsning
 • Få mere viden om, hvad du skal være opmærksom på, når du indgår i OPI-projekter med hospitaler
 • Få mulighed for at pitche/udstille din løsning for repræsentanter fra hospitaler på tværs af Danmark.

For dig, som kommer fra en region/hospital:

 • Få indsigt i automationsløsningers potentiale til at aflaste og understøtte sundhedspersonale
 • Få indsigt i, hvorfor de innovative og værdiskabende automatiseringsløsninger lader vente på sig, og hvad der skal til
 • Få inspiration til, hvordan det kan blive din region eller hospital, der knækker koden og får succes med indkøb, implementering og drift af automationsløsninger
 • Bliv klogere på, hvad der skal til for at flere virksomheder vælger at satse deres udviklingsinvesteringer i at løse sundhedsvæsenets udfordringer
 • Få kontakt til virksomheder, der har interesse i at udvikle automationsløsninger til hospitaler ét sted
 • Netværk og del erfaringer med andre hospitaler.

Udstil din automatiseringsløsning

Som virksomhed vil du få mulighed for at fremvise din automatiseringsløsning og møde potentielle kunder, samarbejdspartnere og beslutningstagere fra hospitaler.

Der er 20 udstillingspladser. Er du interesseret i en plads, så kontakt Louise Daugbjerg-Pedersen
Danish Life Science Cluster, ldp@danishlifesciencecluster.dk.

Arrangører

Centre for Clinical Robotics, Danish Life Science Cluster, Odense Robotics
OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus, Syddansk Sundhedsinnovation, Teknologisk Institut

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU02V