Skip til primært indhold

Sygesikring Danmark

"danmark" støtter projekter inden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse, der kan komme det danske samfund til gavn.

Generalforsamlingen i Sygeforsikringen "danmark" offentliggører mulig ny ansøgningsrunde 1. maj 2024.

Sundhedsfaglige forskningsprojekter skal søge om minimum 5 mio. kr.

Forebyggelses- eller oplysningsprojekter inden for sundhed skal søge om minimum 500.000 kr.

Ansøgningerne vil blive vurderet på sammensætningen af projektets kvalitet og projektgruppens kvalifikationer herunder:

  • ansøgningens opfyldelse af formål: sundhedsfaglig forskning, sundhedsfaglig oplysning eller sundhedsfaglig forebyggelse
  • ansøgningens opfyldelse af ”danmark"s generelle retningslinjer og krav
  • ansøgningens kvalitet, herunder for forskningsprojekter, at de lever op til almindelig videnskabelig standard
  • ansøger og projektansvarliges kvalifikationer for at gennemføre projektet, supplerende det organisatoriske set up, samarbejdsrelationer samt øvrige projektdeltageres kvalifikationer
  • at projektets formål har bred samfundsmæssig interesse og dermed gavn
  • at formålet enkelt kan kommunikeres og forstås
  • at projektet med rimelig dokumenterbar effekt gør en klar forskel (ny læring, forbedret sundhed og liv etc.)
  • at det ansøgte beløb er realistisk i forhold til projektets omfang, karakter, varighed og de potentielle gevinster

Forskningsansøgninger vil blive vurderet med hjælp fra et forskningsvurderingsudvalg.

Det er ”danmark"s bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om alle donationer. Min. 500.000 - 5 mio. afhængig af projekttype.

Læs mere hos Sygeforsikring Danmark.

APPFWU02V