Skip til primært indhold

Hvordan skaber vi værdi med wearables?

Tag med på temadag om hvordan wearables kan skabe værdi i sundhedsvæsenet

TID:  5. oktober 2022, kl. 9:30 - 15.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10, 5230 Odense M.

MÅLGRUPPE: Temadagen er relevant for dig, der er nysgerrig på at bruge wearable. Du er fx. specialeansvarlig, specialist eller leder og har din hverdag i klinikken, hvor I bruger eller overvejer at bruge wearables. Eller du er it-medarbejderen, der supporterer klinikkens anvendelse af wearables. Du underviser, er konsulent eller projektleder.

TILMELDING: Temadagen har været afholdt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobiltelefoner, smartwatches og skridttællere er blevet en del af manges hverdag. Det er redskaber, som kan samle data både om vores adfærd (fx motion, søvn, spisevaner) og vores fysiologi (blodtryk, puls, stofskifte m.m.). Hertil kommer mere specifikke, kliniske wearables, eksempelvis i form af sensorplaster, som kan måle den fysiske aktivitet hos indlagte på sygehuset. 

På temadagen hører om konkrete erfaringer med brug af wearables og de data de generer. Og vi stiller skarpt på, hvordan vi implementerer wearables som et værdiskabende værktøj i driften. Dagens program vil veksle mellem oplæg og diskussioner, hvor deltagerne også får mulighed for at bidrage aktivt.

Program

9.30   Registrering og morgenmad

9.45   Formand for Vidensgruppen for velfærdsteknologi
          Susanne Kolle byder velkommen til temadagen

10.00 Erfaringer med wearables fra diabetesområdet
          Niels Ejskjær, professor og overlæge, Steno Diabetes Center, Nordjylland

          Niels Ejskjær giver indblik i de konsekvenser og den værdi brugen af wearables har for
          patientbehandlingen. Herunder ikke mindst betydningen for samspillet mellem læge og patient i
          behandlingsforløbet og patientens muligheder for at spille en anden og mere aktiv rolle.

11.00 Eksempler på brug af wearables i kommunerne og perspektiver på sygehusene

          Bedre pleje af borgere med demens i Kerteminde Kommune ved brug af sensorteknologien
          DEMOS- 10
          Jens Branebjerg, direktør i BRANE

          Projektet har vist, at måling af borgerens døgnrytme med DEMOS-10, som er et plaster med en
          sensor, kan optimere demensplejen. Sensorplasteret er et effektivt værktøj for plejepersonalet til at få
          ny viden om borgernes trivsel og til effektivt at tilpasse plejen og handlingsanvisningerne for de
          borgere, der vurderes til at have en dårlig trivsel.

          Aabenraa Kommunes anvendelse af sensorteknologi i inkontinensbleer på plejecenter og i
          hjemmeplejen

          Theresa Jepsen Meyer, udviklingskonsulent for digital sundhed og velfærdsteknologi i
          Aabenraa Kommune og Susanne Andersen, projektmanager hos Abena og
          tidl. inkontinenssygeplejerske

          Aabenraa Kommune bruger sensorteknologien Abena Nova, en inkontinensble med indbygget
          sensor på alle plejecentre i kommunen og i hjemmeplejen. Sensoren opsamler data og sender til en
          app, som plejepersonalet har på deres telefoner, ligesom der er adgang til at kigge ned i data og
          tilpasse plejen på baggrund af ny viden.

          Drøftelse af perspektiver, muligheder og barrierer med brug af wearables i form af
          sensorteknologier
          I panelet deltager Karen Andersen-Ranberg, overlæge og professor i geriatri, Theresa Jepsen
          Meyer, udviklingskonsulent for digital sundhed og velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune, Jens
          Branebjerg, direktør i BRANE og Susanne Andersen, produktmanager i Abena

          På baggrund af de to case-præsentationer bliver der sat spot på, hvordan kommunernes erfaringer
          kan bruges på sygehusene og i snitflader og overgange mellem praktiserende læge, kommuner og
          sygehuse.

12.00 Frokost og netværk

          Demonstration af løsninger
          I vores udstilling kan du se og afprøve nogle af de wearables-teknologier, som præsenteres.

13.00 Refleksion i mindre grupper

13.20 Wearables på sygehusene

          Erfaringer med EKG-måler i borgernes eget hjem – en wearable til hjertesvigtspatienter
          Kenneth Egstrup, ledende overlæge, M-FAM, OUH Svendborg

          DataDonor-platformen i Region Syddanmark – et fast track for borgerskabte data
          Emil Høstrup, projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation

          Emil fortæller om de muligheder DataDonor-platformen giver for at hente data fra wearables ind i
          regionens it-systemer på en smart og sikker måde.

14.15  Afslutningsdebat   
           Karen Andersen-Ranberg, overlæge og professor i geriatri, Theresa Jepsen Meyer,
           udviklingskonsulent for digital sundhed og velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune, Emil Høstrup,
           projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation, Kenneth Egstrup, ledende overlæge, M-FAM,
           OUH Svendborg

           Vi runder dagen af med at drøfte perspektiver, barrierer og muligheder for at skabe værdi med wearables
           i sundhedsvæsenet.

15.00 Tak for i dag

Vidensgruppen for velfærdsteknologi

Temadagen er arrangeret af Vidensgruppen for velfærdsteknologi. Gruppen er nedsat på tværs af Region Syddanmarks sygehuse og stabsafdelinger som et led i arbejdet med digitalisering og innovation.

Vidensgruppen har til formål at understøtte klinikken i forhold til arbejdet med digital innovation og ny teknologi, og har fokus på faglig videndeling sygehusenhederne i mellem. Vidensgruppen for velfærdsteknologi beskæftiger sig med konkrete teknologier som eksempelvis video, VR, sensorteknologi, wearables, IoT og lignende.

Kontakt

Anne Hagelskjær Skovlund

Specialkonsulent, teamkoordinator

Brugercentreret Innovation


24 34 64 14
APPFWU02V