Skip til primært indhold

Sundhedsarkitektur

Erfaring og viden om hospitalsdrift og leverancer til nuværende og fremtidige sundhedsbyggerier inden for somatik, psykiatri og ældreområdet

Vi facilitererer brugerprocesser fra idé til ibrugtagning. Vi stiller de rigtige spørgsmål og sikrer forventningsafstemning mellem byggeriets interessenter - både ved nybyggeri, renovering og ombygninger.

Med position som innovationsstab og adskillige års erfaring med sundhedsvæsenet bidrager vi til, at funktionalitet, æstetik, drift og vedligehold i sundhedsbyggerier kommer patienter, borgere og personale til gavn.

  • Vi kombinerer arkitektfaglige og byggetekniske kompetencer inden for byggeri med antropologi og servicedesign
  • Vi trækker på vores kollegers viden om digitalisering og velfærdsteknologi
  • Vi faciliterer og samarbejder på tværs af offentlige organisationer og private rådgivere.

Vi tilbyder

  • Facilitering af proces: Samarbejde og inddragelse af brugere og interessenter i alle projektets faser
  • Byggefaglige og antropologiske analyser af rum og indretning
  • Rådgivning om wayfinding, brugerinddragelse i byggeri, helende arkitektur og re-design
  • Arkitektfaglig og byggeteknisk rådgivning ifm. konkurrenceoplæg og byggeprogrammer
  • Test og kvalificering af rum og indretning: Mockups, voksdugmetode, servicedesign
  • Videndeling: Oplæg om sundhedsarkitektur inden for somatik, psykiatri og ældreområdet.

Kontakt sundhedsarkitektur-teamet

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


29 20 22 04

Lotte Haag Borg

Specialkonsulent, arkitekt m.a.a.

Brugercentreret Innovation


29 24 88 98

Kenn Elnegaard Dam

Innovationskonsulent, bygningskonstruktør

Brugercentreret Innovation


21 52 18 37

Britt Rasmussen

Innovationskonsulent, design og servicedesign

Brugercentreret Innovation


29 21 36 71
APPFWU02V