Skip til primært indhold

Sundhedsarkitektur

I Sundhedsarkitektur har vi indgående erfaring og viden om hospitalsdrift og nuværende og fremtidige sundhedsbyggerier inden for somatik, psykiatri og ældreområdet

Vi facilitererer brugerprocesser fra idé til ibrugtagning. Vi stiller de rigtige spørgsmål og sikrer forventningsafstemning mellem byggeriets interessenter - både ved nybyggeri, renovering og ombygninger.

Med position som innovationsstab og adskillige års erfaring med sundhedsvæsenet bidrager vi til, at funktionalitet, æstetik, drift og vedligehold i sundhedsbyggerier kommer patienter, borgere og personale til gavn.

  • Vi kombinerer arkitektfaglige og byggetekniske kompetencer inden for byggeri med antropologi og servicedesign
  • Vi trækker på vores kollegers viden om digitalisering og velfærdsteknologi
  • Vi faciliterer og samarbejder på tværs af offentlige organisationer og private rådgivere.

Vi tilbyder

  • Et indledende møde til en snak om ideer og behov
  • Facilitering af proces: Samarbejde og inddragelse af brugere og interessenter i alle projektets faser
  • Byggefaglige og antropologiske analyser af rum og indretning
  • Rådgivning om wayfinding, brugerinddragelse i byggeri, helende arkitektur og re-design
  • Arkitektfaglig og byggeteknisk rådgivning ifm. konkurrenceoplæg og byggeprogrammer
  • Test og kvalificering af rum og indretning: Mockups, voksdugmetode, servicedesign
  • Videndeling: Oplæg om sundhedsarkitektur inden for somatik, psykiatri og ældreområdet.

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 22 04
APPFWU02V