Skip til primært indhold

Prøverummet i Sønderborg - hverdagsteknologi og hjælpemidler til borgerne

Nyt koncept formidler prøverummet i Sønderborg og de hjælpemidler de kan levere til borgerne

Ældre og unge med fysiske og kognitive udfordringer, demensramte, gigtpatienter og deres pårørende kan alle komme i en situation, hvor de har behov for hjælpemidler, og hvor de kan få gavn af velfærdsteknologiske løsninger.

Kategorisering og rumlighed

Sønderborg Kommune henvendte sig i efteråret 2019 til Syddansk Sundhedsinnovation.

De ønskede at brande og udvikle deres platform for formidling af velfærdsteknologier. De ønskede at gentænke deres living lab i Vollerup med nye pop up-udstillinger i mindre målestok og en visuel identitet til at binde det hele sammen.

Prøverummet i Sønderborg Kommune

Velfærdsteknologisk konsulent Ellen Langager Kristensen i Prøverummet i Sønderborg

Velfærdsteknologisk konsulent Ellen Langager Kristensen, Prøverummet i Sønderborg forklarer,

- Vi oplevede, at både borgere og kolleger på plejehjem og sociale institutioner havde svært ved at gennemskue hvad Living Lab Sønderborg kunne tilbyde. Vi havde brug for et Living Lab med en klar og tydelige profil.

Tydelig identitet og nyt navn

Med en brugerrejse, hvor borgere og ansatte i plejen var involveret, blev det beskrevet hvornår hverdagsteknologier og hjælpemidler er aktuelt for borgere og ansatte, fx når en borger udvikler demens, eller et ungt mennesker efter en ulykke skal leve med funktionsnedsættelser. Endvidere blev det beskrevet hvordan borgere og ansatte bliver opmærksomme på hvad kommunen tilbyder.

Brugerrejsen blev foldet ud i et samlet formidlingskoncept med arkitektur, grafisk design og udstillingsfaciliteter, der taler til hele målgruppen. Både ældre ramt af demens, gigtpatienter og unge med kognitive eller fysiske vanskeligheder samt deres pårørende.

Ellen Langager Kristensen:

- Vi ønskede et klart koncept, der henvender sig til hele målgruppen. Vi håber hver enkelt borger kan ses sig selv i de udstillede hverdagsteknologier og hjælpemidler. At de kan se, at de kan bruge dem i deres eget hjem.

- Konceptet formidler altså hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde. Både til de borgere og pårørende, det hele handler om. Men også til de ansatte på plejehjem og sociale institutioner, som ofte guider borgerne.

Konceptet indebar også et nyt navn, ”Prøverummet – Hverdagsteknologi & Hjælpemidler”, som tydeligere viser, at her kan man se og prøve hvilke hverdagsteknologier og hjælpemidler, der giver mening for ’mig’.

Se video hvor Ellen Langager Kristensen giver en Virtuel introduktion til Prøverummet.

Stationær udstilling af hverdagsteknologi og hjælpemidler

Overordnet er målet med konceptet, at borgeren bliver guidet til at se de udstillede hverdagsteknologier og hjælpemidler i en klar hverdagskontekst.

Høje skabe og gulvlange gardiner fungerer som rumdelere og opdeler rummet i seks klart afgrænsede områder, som samler de mange forskellige udstillingsobjekter.

Hverdagsteknologier og hjælpemidler er inddelt i seks kategorier, som endvidere har fået hver sin farve. Det skaber tydelighed for den besøgende hvilke hverdagsteknologier og hjælpemidler, der er i de enkelte områder.

  • Overblik & Påmindelser (blå), handler om hjælpemidler, der kan skabe struktur i hverdagen
  • Madlavning & Måltider (gul), dækker over hjælpermidler, der kan bistå borgeren med at lave mad på trods af nedsatte funktioner
  • Ro & Tryghed (lilla), tilbyder hjælpemidler til at skabe ro i kroppen
  • Kommunikation over afstande (orange), med teknologier, der lader borgeren komme i kontakt med sin omverden
  • Oplevelser & Erindringer (pink), viser forskellige genkendelige effekter, der kan hjælpe med at genskabe borgerens livshistorier
  • Velvære & Hygiejne (grøn), om teknologi og hjælpemidler til personlig hygiejne og let rengøring i hjemmet.

De seks kategorier findes også som postkort med korte beskrivelse og eksempler, som kan downloades.

De udstillede objekter hænger eller står for tydeligt at vise den besøgende, at det må tages ned og prøves. Ophængene er fleksible og nemme at tilpasse nye objekter.

Hvert produkt, hvert eneste hjælpemiddel eller teknologi, er forsynet med et label. Dette label informerer om og beskriver produktet og har en såkaldt QR-kode, som man kan scanne og få yderligere information. På labelen står også, om borgeren kan låne produktet med hjem eller prøve det i prøverummet. Og om det er gratis.

Mobile udstillinger

Mange borgere kan ikke selv opsøge Prøverummet. Derfor indebærer konceptet mobile kasser, som de ansatte kan pakke efter behov og tage med ud til fx demensramte borgere.

Konceptet tilbyder også mindre mobile enheder i form af pop-up-søjler, som gør det muligt at etablere temabaserede udstillinger på fx biblioteker og jobcentre, og dermed øge kendskabet til de tilbud, som Prøverummet tilbyder.

Direkte kontakt til driftsansvarlig i Prøverummet i Sønderborg Kommune

Ellen Langager Kristensen

Ellen Langager Kristensen

Velfærdsteknologisk konsulent

Sønderborg Kommune


27 90 69 29

Kontakt

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Brugercentreret Innovation


29 12 08 05
APPFWU01V