Skip til primært indhold

Kvalitet og Involvering i genoptræning – KIG-projektet

Projektet "Kvalitet - og involvering i genoptræning - KIG-projektet" videreudvikler den virtuelle genoptræningsportal Genoptræn.dk og understøtter digital genoptræning af patienter med knæsmerter

Digital genoptræning til knæ-patienter

KIG-projektet sætter fokus på patienter med knæsmerter (patellofemoralt smertesymdrom, PFPS).
Patienter med knæsmerter (patellofemoralt smertesymdrom, PFPS) skifter hyppigt mellem kommunal genoptræning og konsultationer på sygehuset uden at opleve egentlig bedring.

Ved at videreudvikle genoptræningsplatformen genoptræn.dk skal KIG-projektet forbedre genoptræningen for disse patienter

Patientrapporterede data (PRO)

Knæ-patienter er ofte unge mennesker, fx idrætsudøvere, som forventes at have en høj egenomsorgsevne.

Målgruppen er dermed oplagt at få til, dels at gøre brug af digital genoptræning, dels at benytte patientrapporterede oplysninger (PRO-værktøjer). Dermed kombinerer KIG-projektet digital genoptræning og PRO-værktøjer med det mål at skabe bedre resultater af genoptræningen og give patienterne større indsigt i egen behandling.

Individuel genoptræning i hjemmet

På genoptræningsportalen genoptræn.dk bliver knæpatienterne guidet af korte instruktionsvideoer og kan dermed træne hjemme i stedet for at møde op hos kommunen flere gange om ugen.

Ved et typisk forløb planlægger patienten og fysioterapeuten i kommunen et forløb, efter at patienten er diagnosticeret på sygehuset. Man aftaler, hvilke øvelser der skal laves, hvor svære de skal være, og hvor ofte de skal laves. Herefter træner patienten hjemme. I projektet kan patienten rapportere sine data (PRO-data), som dermed kan være med til at guide patienten i sin træning.

FORMÅL

Formålet med KIG-projektet er at understøtte patienter med patellofemoralt smertesyndrom (knæsmerter) med digital genoptræning kombineret med PRO-værktøjer. Målet er at skabe bedre resultater af genoptræningen og give patienterne større indsigt i egen behandling.

Leverancer

  • Workshops med borgere og fysioterapeuter
  • Udvikling af teknisk løsning
  • Produktion af videoer
  • Udarbejdelse af informationsmateriale til borgere
  • Test og tilpasning
  • Afprøvning og evaluering
  • Formidling af resultater.

Støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 1.897.092 kr. til projektet "Kvalitet- og involvering i genoptræning - KIG-projektet"

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er ansvarlig for genoptræn.dk og skal stå for analyse, test og uddannelse i forbindelse med blandt andet patientinddragelse. SDSI gennemfører workshops og kurser samt den tværsektorielle kommunikation.

FAKTA

Projektet er forankret på Ortopædkirurgisk Afdeling i Kolding, som også har projektledelsen. Syddansk Sundhedsinnovation varetager projektkoordinationen. Kommunerne bidrager med deres erfaring og viden omkring patientgruppen i den kommunale genoptræning, hvor fysioterapeuterne har den primære kontakt til målgruppen.

Kontakt

Carsten Jensen

Projektleder

Brugercentreret Innovation


24 96 11 72 Carsten Jensen på LinkedIn

Anna-Britt Krog

IT-projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


30 43 31 72 Anna-Britt Krog på LinkedIn
APPFWU02V