Skip til primært indhold

Rum og Rammer

Klinikere på det eksisterende Odense Universitetshospital får ét sted at henvende sig med problemstillinger og ønsker.

Formål

At formidle viden om det nye Odense Universitetshospital til det eksisterende Odense Universitetshospitals klinikere og håndtere ændringsønsker.

Hvad gik det ud på?

Der blev skabt et systematisk samarbejde mellem projektorganisationen for det nye Odense Universitetshospital og Odense Universitetshospitals drift med henblik på at kvalificere ændringsønsker til de fysiske rammer for det nye Odense Universitetshospital.

De kliniske afdelinger fik tilbudt:

  • Praktisk hjælp til print af plantegninger
  • Én fælles postkasse til indsamling af ændringsønsker
  • Mulighed for et møde med en konsulent

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

  • Facilitering af workshops
  • Feltstudier
  • Skriftlig og grafisk formidling samt opsætning af Guide til FrontOffice

Samarbejdspartnere

  • Økonomi og planlægning, Odense Universitetshospital
  • Forberedelse og flytning, Odense Universitetshospital
  • Projektorganisationen for det nye Odense Universitetshospital.

Projektperiode: 2021.

Kontakt

Lotte Haag Borg

Specialkonsulent, arkitekt m.a.a.

Brugercentreret Innovation


29 24 88 98
APPFWU02V