Skip til primært indhold

GTP - Generisk Telemedicinsk Platform

GTP er platformen i Region Syddanmark, hvor vi hurtigere og billigere modner ideerne og omsætter dem til konkrete digitale sundhedstilbud for borgerne

GTP er en platform til opsamling og visning af sensor-, hjemmemonitorerings- og PRO-data og giver mulighed for hurtigt at få pilotprojekter fra ide til afprøvning, så vi i Region Syddanmark kan få erfaringer med opsamling, deling og anvendelse af sensor-, hjemmemonitorerings- og PRO-data. Her kan ideer modnes, businesscasen stå sin prøve og her kan muligheder og forhindringer på vejen afprøves i et sikkert set-up.

Med den demografiske udvikling i Danmark med flere ældre og dermed også flere multisyge, vil der blive stillet en række nye krav til fremtidens sundhedsvæsen. Det forventes, at der vil ske en markant udbredelse i anvendelsen af digitale løsninger, både som supplement til eksisterende behandling og som erstatning for den.

Borgerne får central rolle

Borgerne får en mere central rolle i deres egen behandling, og der vil især være forventninger til de ressourcestærke borgere om at tage aktiv del i egen sundhed. Borgerne gør det allerede og vil også fremover selv indsamle sensordata, hjemmemonitoreringsdata og PRO-data.

GTP gør det muligt at leve op til nogle af de krav, der derfor vil blive stillet til fremtidens sundhedsvæsen, hvor der for at imødegå samfundsudviklingen fremadrettet vil blive indsamlet, delt og anvendt flere af denne type data i behandlingen af borgeren på tværs af sektorer.

Data opsamlet hos borgeren vil derfor blive brugt både af klinikere på sygehuse, i kommuner og i almen praksis, ligesom der i højere grad vil blive behov for let og hurtigt at dele og tilgå data på tværs af sektorer og koordinere indsatsen på tværs.

Kontakt

Anne Friis Hansen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 44 58
APPFWU02V