Skip til primært indhold

Ole Kirks Fond

Ole Kirk’s Fond er en almennyttig og alment velgørende fond. Fondens primære formål er at fremme livskvalitet for børn og deres familier.

Fonden støtter inden for følgende områder:

• Sociale
• Kirkelige og kulturelle
• Humanitære
• Uddannelse

Børnene er i centrum for mange af de projekter og initiativer, som fonden støtter. Derfor lægger fonden vægt på, at projektet enten er målrettet børn eller indeholder elementer, der er for børn. Det er dog ikke et krav for at kunne modtage støtte.

Størstedelen af fondens uddelinger sker til foreninger, organisationer eller institutioner i Danmark. Humanitære indsatser i udlandet støttes almindeligvis kun via danske organisationer, og støtten tildeles oftest faste samarbejdspartnere.

Fonden støtter også lokale projekter og initiativer i Billund-området (primært Billund Kommune), som medvirker til at gøre området til et attraktivt sted for beboere og LEGO medarbejdere.

Deres elektroniske ansøgningsskema skal benyttes og ansøgninger behandles løbende.

Læs mere hos Ole Kirks Fond

APPFWU01V