Skip til primært indhold

Fælles dagsorden til stuegang

Organkirurgisk afdeling på Sygehus Lillebælt, Kolding udvikler og tester digitale redskaber, som skal understøtte en fælles dagsorden med patienter og pårørende til stuegang

I patientens behandlingsforløb på sygehuset har stuegangen en fremtrædende plads, da den udgør det forum, hvor det er muligt for patienten at tale med lægen og sygeplejersken om behandling og forløb.

Litteraturen viser, at der generelt foregår en begrænset patientinvolvering ved stuegang, og det har vist sig vanskeligt at ændre patientrollen til at blive mere aktiv.

Formålet med projektet er derfor at udvikle og teste nye redskaber til at skabe en fælles dagsorden ved stuegangssamtalen, hvor patienten og de pårørende deltager som aktive medspillere i planlægning af egen pleje og behandling.

Om projektet

Projektet udgør et Participatory design studie, og inddeles i 3 faser:

  • Fase 1: Behovsafdækning

    Gennem deltagerobservationer før, under og efter stuegangsamtalerne på afdelingen samt fokusgruppe interviews med patienter, pårørende, læger og sygeplejersker afdækkes brugernes behov ved stuegang.
  • Fase 2: Udvikling og design

    Der afholdes workshops med patienter, pårørende, læger, sygeplejersker, kommunikations- og it-medarbejdere. Her udvikles idéer til de digitale redskaber med udgangspunkt i brugernes behov. Med udgangspunkt heri udvikles en prototype i samarbejde med it-virksomheden MedWare ApS. Denne testes ved laboratory tests i afdelingen.
  • Fase 3: Pilottest

    De digitale redskaber testes i klinisk praksis, og det nye stuegangskoncept evalueres gennem kvalitative interviews med patienter, pårørende, læger og sygeplejersker.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation understøtter projektet ved sparring på metode og tilgang i behovsafdækningsfasen samt planlægning og facilitering af workshops i forbindelse med udviklings- og designfasen.

Samarbejdspartnere

Projektet er en del af et Ph.d. projekt, gennemført af Klinisk sygeplejespecialist, Helle Poulsen. Projektet gennemføres i samarbejde med Center for Forskning i Patientkommunikation - Center for Forskning i Patientkommunikation (cfpk.dk) samt Center for Innovation Medicinsk Teknologi på Odense Universitets Hospital Fælles dagsorden til stuegang - Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (cimt.dk)

Fakta

Projektperiode: 1. aug. 2021 – 31. dec. 2022

Finansiering: Projektet er støttet af Idéforum samt Forskningsrådet på Sygehus Lillebælt.

Kontakt

Charlotte Maria Max

Innovationskonsulent

Brugercentreret Innovation


29 20 16 14 Charlotte Maria Max på LinkedIn
APPFWU01V