Skip til primært indhold

Karl Pedersen og Hustrus Industrifond

Fonden yder støtte til projekter, der styrker den danske eksportevne.

Ansøgningsfrist 2024: Fonden åbner for modtagelse af ansøgninger fra den 15. august til den 30. september.

Karl Pedersen og Hustrus Industrifond yder støtte til projekter, der styrker den danske eksportevne. Fonden vil især støtte projekter, der involverer partnerskab, der normalt ikke arbejder sammen. Dette kan f.eks. være gennem samarbejde mellem virksomheder og universiteter eller erhvervsskoler eller andre typer af vidensorganisationer.

Fonden prioriterer især projekter inden for følgende områder:

Udvikling af nye eksportværktøjer for små og mellemstore virksomheder (SMV)
Fonden støtter aktiviteter som fremmer SMV’eres eksportevne – både på nære eksportmarkeder såvel som fjerne vækst-markeder. Fonden ønsker at støtte udviklingen af nye metoder og forretningsmodeller, der gavner SMV’eres eksportevne.

Produktionsteknologi og fremstillings-virksomhed
Fonden støtter teknologiudviklingen, der sker f.eks. i samarbejde mellem flere virksomheder og evt. vidensinstitutter. Derved sikres vidensdeling.

Styrkelse af danske studerendes internationale kompetencer
Fonden støtter studerendes udvikling af virksomhedsrelevante kompetencer til gavn for eksport og innovation. Internationale kompetencer er en mangelvare blandt SMV’ere, og fonden støtter derfor projekter, der engagerer studerende internationalt.

Læs mere hos Karl Pedersen og Hustrus Fond.

APPFWU01V