Skip til primært indhold

WHINN - Bæredygtig medicin

Vil du være med til at sikre bæredygtig medicin til gavn for folkesundheden, klimaet og miljøet? Tag med på WHINN 8. november i Odense.

TID: 8. nov., kl. 9:30 – 16:00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.

MÅLGRUPPE

TILMELDING: Eventen har været afholdt. 

Den 8. november på WHINN - Week of Health and Innovation samler vi repræsentanter fra sygehuse, apoteker, kommuner, styrelser, industri og klimaforskning. Vi diskuterer, hvordan vi sammen tager ansvar på tværs af sektorer og værdikæde for bæredygtig produktion, forbrug og bortskaffelse af medicin.

International ekspert gæster eventen

Ingen ringere end Kelly Thornber Pharma Pollution Hub University of Exeter i England gør os klogere på, hvordan produktion, forbrug og bortskaffelse af medicin påvirker miljøet og folkesundheden. 

I sit online oplæg fortæller Kelly Thornber om forurening fra medicin, hvad udfordringerne er, og hvorfor vi bliver nødt til at adressere dem. Dr Kelly Thornber argumenterer bl.a. for nødvendigheden af en koordineret systemtilgang for at udvikle pragmatiske løsninger på de komplekse udfordringer med medicinal forurening og antimikrobiel resistens i vandmiljøer. Her fortæller hun om erfaringerne fra den engelske tænketank Pharma Pollution Hub.

Bæredygtig medicin - udfordringer og muligheder

Ved eventen bringer vi alle aktører i værdikæden i spil. Og repræsentanter fra sygehuse, apoteker, kommuner, styrelser, industri og klimaforskning diskuterer, hvordan vi sammen tager ansvar på tværs af sektorer og værdikæde for bæredygtig produktion, forbrug og bortskaffelse af medicin.

 • Hvilke udfordringer skal vi sammen tage fat på i hvert led i kæden?
 • Hvem er de relevante interessenter?
 • Hvad kan vi gøre anderledes?
 • Hvad skal vi samarbejde om på tværs?

Program - formiddag 9.30 – 12.00:

Den brændende platform. Hvilke konsekvenser har vores nuværende produktion, forbrug og bortskaffelse af medicin? Og hvilken alternativ fremtid ønsker vi for bæredygtig medicin?

8:30-9:30 Dørene åbner – check-in, kaffe, netværk og besøg udstillingen

9:30-9:40 Velkomst og introduktion til dagens program

Moderatorer:

 • Mette Marie Hougaard Christensen, Cheflæge, OUH Farmakologi og ansvarlig for leadområdet på Bæredygtig Medicin i Region Syddanmark
 • Sidsel Arnspang Pedersen, Speciallæge i Klinisk Farmakologi, OUH Farmakologi

9:40-9:55 Lægemidlers indflydelse på miljøet og folkesundheden

 • v/Dr Kelly Thornber, Direktør i Pharmaceutical Pollution Hub og forsker i bæredygtig udvikling ved University of Exeter

9:55-10:10 Krav til lægemidler i fremtiden

 • v/Lars Bo Nielsen, Direktør i Lægemiddelstyrelsen

10:10-10:25 Hvilke udfordringer står lægemiddelvirksomhederne over for?

 • v/Ida Sofie Jensen, Koncernchef, LIF Lægemiddelindustri-foreningen

10:30-10:45 PAUSE

10:45-11:00 Hvordan når sundhedsvæsenet i mål med klimamål og bæredygtighed?

 • v/Sebastian Mernild, Professor, Leder af SDU Climate Cluster

11:00-11:15 Hvad er vigtigt i fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen inden for medicin?

 • Politiker

11:15-11:50 Paneldebat

 • Paneldebatdeltagere udgøres af speakers fra formiddagens oplæg.

11:50-12:00 Opsamling og plan for eftermiddagen

12:00-13:30 Frokost – fortsæt med at netværke og besøg udstillingen

Program - eftermiddag 13.30 – 16.00:

Hvordan tager vi fælles ansvar på tværs af sektorer og livscyklus for at bevæge medicinområdet i den ønskede bæredygtige retning?

13.30 – 13.40 Introduktion til eftermiddagens program

Moderatorer:

 • Mette Marie Hougaard Christensen, Cheflæge, OUH Farmakologi og ansvarlig for leadområdet på Bæredygtig Medicin i Region Syddanmark
 • Sidsel Arnspang Pedersen, Speciallæge i Klinisk Farmakologi, OUH Farmakologi

13.40 – 14.10 Fem led af værdikæden/livscyklus PITCH

  • Hvad er udfordringen i dette led?
  • Hvad gør vi ved det i dag?
  • Hvad har vi brug for hjælp til?
 1. Det brede perspektiv: Livscyklusanalyser og databehov
  Region Syddanmark, Thea Skafte Böttcher
 2. Industrien: Hvad kan industrien og virksomhederne gøre sammen og hver for sig?
  Orifarm, Jes Faltum og GSK, Anne Thomsen
 3. Indkøb: Leverandørkæder, gennemsigtighed og grønne udbud
  Amgros, Flemming Sonne
 4. Forbrug: mindre spild, bæredygtige alternativer, fra individ til populationsniveau
  Sygehusapotek SHS, Lene Juel Kjeldsen
 5. Bortskaffelse: Håndtering af spildevand på tværs af virksomheder, hospitaler, kommuner og eget hjem
  Vandcenter Syd, Per Henrik Nielsen

14:10 – 14:55 Workshop

14:55 – 15:10 PAUSE

15:10 – 15:50 Præsentation af workshopresultater

v/Syddansk Sundhedsinnovation

15:50 – 16:00 Opsummering og tak for i dag

 • v/Mette Marie Hougaard Christensen, Cheflæge, OUH Farmakologi og ansvarlig for leadområdet på Bæredygtig Medicin i Region Syddanmark og Sidsel Arnspang Pedersen, Speciallæge i Klinisk Farmakologi, OUH Farmakologi.

Kontakt

Anne Hagelskjær Skovlund

Specialkonsulent, teamkoordinator

Brugercentreret Innovation


24 34 64 14
APPFWU01V