Skip til primært indhold

SILVER - Teknologiske løsninger, der kan hjælpe ældre i deres dagligdag

Robotter og teknologiske løsninger, der kan hjælpe ældre i deres dagligdag

- PROJEKTET ER AFSLUTTET - 

Egenomsorg i eget hjem

I takt med at folk bliver ældre, øges sandsynligheden for at den enkelte kommer i en situation, der påvirker evnen til fortsat at leve uafhængigt i eget hjem.

SILVER søgte efter nye teknologiske løsninger, der kan hjælpe ældre i deres dagligdag. Ved brug af robotter og anden relateret teknologi, vil ældre fortsat kunne leve uafhængigt i eget hjem - selv med fysiske eller kognitive handicaps.

De nye teknologiske løsninger blev udviklet gennem en ny innovativ udbudsform kaldet prækommercielt indkøb (PCP). I Europa er PCP stadig nyt, men med stort potentiale som metode til at promovere innovation. Et af formålene med SILVER var derfor at demonstrere PCP som en effektiv tilgang til at finde nye løsninger på samfundsudfordringer.

Syddansk Sundhedsinnovation deltog som partner med det formål at indhente og sprede erfaringer om prækommercielt indkøb (PCP).

Metode

Projektet udviklede en generisk PCP-proces og PCP-værktøjer. Processen dannede basis for et specifikt udbud på løsninger, der skulle gøre ældre i eget hjem mere selvhjulpne og uafhængige.

PCP-processen blev udført i tre faser:

Formål

SILVER havde to primære formål:

  • at etablere og udføre en fælles generisk proces for prækommercielt indkøb (PCP), der kan lede til et samlet PCP-udbud på tværs af landegrænser. Projektets generiske proces skal efterfølgende danne basis for andre nationale PCP udbud uden for SILVER. Målet er at offentlige organisationer i deltagerlande og i EU generelt, får kendskab til prækommercielt indkøb, som en ny metode til at løse fremtidens behov
  • at anvende projektets PCP-udbudsproces til at identificere nye teknologier og løsninger, der kan gøre ældre i eget hjem mere selvhjulpne.

I 2020 forventes det, at nye løsninger implementeret i ældreplejen vil muliggøre, at 10 % flere modtager pleje fra samme antal plejepersonale som i dag. Målet er samtidig at øge livskvaliteten hos de ældre ved at gøre dem mere uafhængige og forbedre deres helbred.

Resultater

SILVER-projektet er det første af sin art, og det har været en succes.

”Pioner-eksempel på en PCP-proces på EU-niveau”

Europa Kommissionen betragter SILVER-projektet som et ”pioner-eksempel på en PCP-proces på EU-niveau”. Projektet har opnået sine overordnede målsætninger med praktisk implementering og vurdering af en transnational PCP-proces.

Et af de vigtigste og værdifulde resultater af SILVER er de konkrete guidelines og skabeloner for PCP-processen, som er blevet udviklet. Syddansk Sundhedsinnovation har været ansvarlig for at opsamle læringer, skabe guidelines/anbefalinger og sikre implementeringen af dem i de generiske skabeloner. Disse guidelines betragtes af Europa Kommissionen som klare, praktiske og yderst værdifulde.

Herudover har projektet helt konkret anvendt PCP-processen til at identificere nye robotbaserede teknologier og services, som kan hjælpe ældre i deres dagligdag.

  • Skabeloner: Der er udviklet skabeloner for en generisk PCP-proces og skabeloner for konkrete materialer
  • Guidelines: Der er udviklet læringsrapporter fra hver fase af PCP-processen, Fase 0, Fase 1, Fase 2, Fase 3 samt en konsolideret læringsrapport for hele PCP-processen
  • Slutprodukt: Som en konkret robotbaseret teknologi, der kan hjælpe ældre i dagligdagen, blev der i projektet udviklet en intelligent rollator, LEA, som har vundet flere innovationspriser.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn
APPFWU02V