Skip til primært indhold

Virtuelle møder og virtuel facilitering

Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet to guidelines til, hvordan man arbejder med virtuel facilitering og virtuelle møder

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Download og læs rapporter og materialer fra projektet:

Hvad virker? Hvor er faldgruberne? Den svære teknik! Er du mødeleder eller deltager? Kreativitet og leg på afstand?

Bliv inspireret af to guidelines til, hvordan man arbejder med virtuel facilitering og virtuelle møder, baseret på erfaringer under corona-nedlukningen.

Inspiration i arbejdet med virtuelle møder

Da corona-nedlukningen den 11. marts 2020 ramte Danmark fik det virtuelle møde et boost. Syddansk Sundhedsinnovation har gennem de seneste mange måneder indsamlet erfaringer med virtuelle møder og samlet dem i to guidelines.

Den ene guideline fokuserer på det virtuelle møde, mens den anden guideline handler om virtuel facilitering. Begge guidelines kan tjene som inspiration, for uanset om du er mødeleder, facilitator eller deltager, gør du dig selv en tjeneste ved at forberede dig - også til det virtuelle møde.

4 tips til det virtuelle møde

Det virtuelle møde fungerer godt til det korte møde, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen. Der er en relativ fast dagorden med fokus på beslutninger på kendte problemstillinger eller drift. Det virtuelle møde er derimod svært til lange møder, hvor deltagerne ikke kender hinanden.
 
Læs mere i guiden Virtuelle møder:

  1. Fordele og ulemper ved virtuel vs. fysisk møde
  2. Hvordan du sikrer, at teknikken er på plads 
  3. Hvordan du som mødeleder sætter rammerne for det virtuelle møde. Og med god forberedelse og klar kommunikation bidrager til et velfungerende møde, hvor indholdet er i fokus
  4. Hvordan du som mødedeltager bidrager til, at mødet forløber ligesom når vi mødes fysisk, fx i forhold til at afkode kropssprog og undgå at tale samtidigt.

6 tips til virtuel facilitering

Virtuel workshop og facilitering fungerer godt, når man vil have input fra travle mennesker, som i nogen grad kender hinanden, til specifikke og fokuserede problemstillinger. Omvendt bliver virtuel facilitering svært, når opgaven er kompleks og kræver lang tid.
 
Læs mere i guiden Virtuel facilitering:

  1. Virtuel vs. fysisk workshop
  2. Dit valg af kommunikationsplatform, som afhænger af hvilken proces du vil sætte i gang. De tilgængelige platforme har forskellige features, der kan bruges til interaktion og dialog mellem deltagerne
  3. Hvordan du planlægger din workshop for at skabe kreativitet
  4. Hvordan du forbereder deltagerne, så de kan spille aktivt med og være kreative
  5. Hvordan du skaber gode rammer for processen
  6. Hvordan du faciliterer leg og nærhed på afstand.

Kontakt

Randi Lehmann Boesen

Specialkonsulent, antropolog, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


30 27 26 20 Randi Lehmann Boesen på LinkedIn
APPFWU02V