Skip til primært indhold

Bliv Digital Kompetent - kompetenceløft af sundhedsfagliges teknologiforståelse

Sundhedsfagliges digitale kompetencer er blevet styrket, så de bedre kan understøtte og vejlede borgerne i brug af ny teknologi.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Læs evalueringen af projektet. Evalueringen findes i to versioner, som begge kan downloades: 

Projektets formål

Projektet ”Bliv digital kompetent” havde til formål at styrke de digitale kompetencer hos det sundhedsfaglige personale i kommuner og på sygehuse.

De sundhedsfaglige fik med projektet et kompetenceløft inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere i forbindelse med digitalt understøttet behandling, pleje og rehabilitering.

Kompetenceudviklingen styrker både de sundhedsfagliges evne til selv at anvende digitale løsninger, og gør dem i stand til at støtte borgerne i deres håndtering af egen sygdom og sundhed ved hjælp af digitale løsninger i fremtidens sundhedsvæsen.

Projektets mål

Målet med projektet var:

  • at give de sundhedsfaglige viden om digitale løsninger
  • at gøre de sundhedsfaglige trygge i forhold til at kommunikere med borgeren via digitale løsninger
  • at give de sundhedsfaglige kompetencerne til at formidle information og praktisk håndtering af digitale løsninger til borgerne.

Det var målsætningen, at tre hold med hver 25 kursister gennemførte uddannelsesforløbet i projektperioden. På sigt får flere sundhedsfaglige gavn af kurset, som fremover bliver udbudt af uddannelsesinstitutionerne i partnerskabet efter projektperioden.

Projektets målgruppe var sundhedsfagligt personale i almen praksis, kommuner og på sygehuse i Region Syddanmark, som har digital kontakt med borgere i dag eller i fremtiden. Det vil sige fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister og sygeplejersker, som underviser på en digital patientuddannelse, er ansvarlige for online vejledning, har borgere i digital genoptræning, varetager telemedicinsk opfølgning eller skal vejlede borgere i brug af nye teknologier.

Fakta

Projektet "Bliv Digital Kompetent" er en del af Det Digitale Sundhedscenter.

Projekter blev gennemført i 2019. Evalueringsrapporten blev offentliggjort i november 2020.

Styrkede digitale kompetencer

Som led i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 satte Sundheds- og Ældreministeriet fokus på behovet for udvikling af sundhedsfagliges digitale kompetencer.

8 kommuner, 2 uddannelsesinstitutioner og 1 region

Region Syddanmark: Syddansk Sundhedsinnovation, Steno Diabetescenter Odense og Tværsektorielt Samarbejde, satte derfor gang i projektet ’Bliv digital kompetent’ i samarbejde med 8 kommuner: Varde -, Faaborg Midtfyn -, Kolding -, Kerteminde -, Odense -, Svendborg -, Ærø - og Halsnæs kommune og to uddannelsesinstitutioner: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og UC SYD.

Resultater

På baggrund af en behovsafdækning og workshops på tværs af partnerskabet, blev der udviklet et generisk uddannelseskoncept, som kan anvendes de steder, hvor personalet har brug for en grundlæggende indføring i teknologiforståelse.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder uddannelsen både som et diplommodul på efter- og videreuddannelsen og som et tværfagligt valgfag på grunduddannelse.

Evalueringen af undervisningsforløbet er gennemført af UC Syd og er sket på baggrund af tre fysiske pilotkurser og en online webinartræning. Evalueringen viste bl.a. at

  • Deltagerne oplevede at forløbet bidrog med inspiration til deres egen praksis og til udvikling af personlige kompetencer inden for teknologiområdet
  • Undervisningsforløbet afledte konkrete udviklingsprojekter i praksis.

Evalueringen findes i to versioner, som begge kan downloades: 

  • En samlet Evalueringsrapport Bliv Digital Kompetent (blå) 
  • En pixiudgave af evalueringsrapporten Uddannelse af sundhedspersonale Bliv Digital Kompetent (orange).

Kontakt

Linda Justi

Konsulent

Brugercentreret Innovation


29 20 11 87 Linda Justi på LinkedIn

Anna-Britt Krog

IT-projektleder, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


30 43 31 72 Anna-Britt Krog på LinkedIn
APPFWU01V