Skip til primært indhold

Samfonden

Samfonden støtter projekter med fokus på familierne, karakterdannelse, lederskab, værdibaseret fællesskab og samfundsudvikling.

Ansøgningsfrister i 2023: 12. februar, 12. maj og 12. september

Samfondens vision er at skabe tillidsfulde livs- og arbejdsfællesskaber i alle dele af samfundet. Ved at:

  • at udbrede grundfortællingerne om menneskets iboende værdighed – for at modvirke tabet af fælles værdier og identitet.
  • at understøtte karakterdannelse og livsduelighed i det enkelte individ til at kunne indgå forpligtende fællesskaber – for at modvirke ensomhed og mistrivsel.
  • at inspirere til uselvisk lederskab og personlig engagement – for at modvirke umyndiggørelse og forbrugermentalitet

Fonden arbejder med 4 fokusområder:

  1. Familierne
  2. Karakterdannelse
  3. Lederskab
  4. Værdibaseret fællesskab og samfundsudvikling

 

Læs mere hos Samfonden

APPFWU01V