Skip til primært indhold

Faglige netværk

Netværk er vigtige for samarbejdet om innovation og det at danne og indgå i netværk skaber et fundament for at samtænke og samskabe – både nu og her samt på den lange bane.

Syddansk Sundhedsinnovation driver, på vegne af regionen, en række netværk i samarbejde med andre aktører og samarbejdspartnere.

Netværkene fungerer som platform for samarbejde og netværksdannelse. Både på tværs af vidensinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder. Og mellem forskere, klinikere, virksomheder, sundhedsorganisationer og andre interessenter inden for sundhedsinnovation. 

Endvidere kan netværkene være med til at facilitere idégenerere, vidensdele og samskabe nye løsninger for at fremme innovation og styrke samarbejdet på tværs af sektorer.

Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Netværket skaber videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren. Netværket drives af Odense Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Life Science Cluster.

Vil du vide mere? Kontakt Louise Halgaard Gotfredsen, lhg@rsyd.dk, for at tilmelde dig Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren.

Regionalt AI-netværk

RAIN er et netværk om kunstig intelligens for offentlige og private aktører fra hele landet, herunder klinikere, forskere, it-folk, jurister, projektledere m.fl. Netværksmøderne handler blandt andet om forskellige aspekter af AI og giver rig mulighed for at udveksle erfaring med andre, som arbejder med AI i sundhedsvæsenet. 

Vil du vide mere? Kontakt Anne Hagelskjær Skovlund, ahs@rsyd.dk.

Netværk for digital svangreomsorg

Netværket er for jordemødre, fødselslæger, sygeplejersker, SOSUer, sonografer og andre, som arbejder med, eller interesserer sig for digitale løsninger til fødsels- og graviditetsområdet.

Netværket er et forum for erfaringsudveksling og videndeling om implementering og brug af digitale løsninger på fødsel- og graviditetsområdet. Som deltager får du indsigt i forskellige aktørers barrierer og udfordringer og indblik i andres erfaringer med offentligt-privat samarbejde i forbindelse med implementering af teknologi.

Vil du vide mere? Kontakt Lise Ringkvist, lru@rsyd.dk, for at tilmelde dig Netværk for digital svangreomsorg.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51
APPFWU01V