Skip til primært indhold

Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren

Robotteknologi er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen

Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Robotics, Teknologisk Institut og Danish Life Science Cluster samarbejder om Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren.

Bliv en del af Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren

Ønsker du at blive del af netværk for mobile robotter i sundhedssektoren? Kontakt Louise Halgaard Gotfredsen, som sørger for, at du modtager en invitation til kommende møder.

Vidensdeling, netværk og læring

Netværket er sat i verden for at skabe videndeling og networking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.

Tanken er, at offentlige og private parter kan drage fordel af hinandens viden og erfaringer via 4 årlige netværksmøder, hvor medlemmerne bl.a. deler viden om pilotprojekter under det overordnede tema mobile robotter i sundhedssektoren.

Netværket behandler emner om alt fra kulturelle og systemtekniske forudsætninger og udfordringer til juridiske og økonomiske overvejelser i forbindelse med anskaffelse af mobile robotter

Medlemmerne præsenterer pilotprojekter, så medlemmerne i netværket løbende er opdateret omkring igangværende projekter inden for mobile robotter i sundhedssektoren.

Advisory Board

Advisory Boardet består af repræsentanter fra både det offentlige, private og partnerkredsen:

  • Louise Halgaard Gotfredsen, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation
  • Ole Georg Andersen, Odense Robotics
  • Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Danish Life Science Cluster
  • Esben Hansen, teknisk leder, Center for Clinical Robotics på OUH
  • Gulshan Din, projektleder Hospitalslogistik, Projektkontoret Region Sjælland
  • Kenneth Bo Pedersen, projektleder, FM Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler
  • Peter Buchreitz Thesbjerg, Product Manager, MiR Mobile Industrial Robots
  • Marianne Winther, ABENA
  • Tilføjet: Birgitte Østergård Sørensen, forretningsleder, Teknologisk Institut
  • Niki Nicolas Grigoriou, CEO, Intelligent Systems.

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU01V