Skip til primært indhold

Mobile robotter i sundhedssektoren

Omkring 50 robotinteresserede var mødt op i Syddansk Sundhedsinnovation den 3. september 2020 til det første fysiske møde i Netværk for mobile robotter siden coronapandemien ramte Danmark

Digital Innovation Hub for Healthcare Robotics

Birgitte Ø. Sørensen fra Teknologisk Institut lagde ud med en præsentation af de muligheder for netværk og funding, der ligger i DIH-HERO – Digital Innovation Hub for Healthcare Robotics. 

DIH-HERO er en webplatform for aktører, der arbejder med robotter til sundhedssektoren. Webplatformen fungerer lige nu som et networking platform og et site, hvor SMV’er kan få rådgivning om vigtige sundhedsstandarder i EU. Men sitet er under løbende udvikling. Og folkene bag er derfor meget interesseret i, at brugerne kommer med input til deres behov.

Automatisk varetransport på Vienna North Hospital

Vienna North Hospital er et helt nyt hospital, som åbnede i 2019. I en periode på 12 år fra 2008-2019 har Thomas Strecker Leitner, Market Director Hospital Logistics, Rambøll DK og Heike Böhm, Projectmanager, Hospital Logistics, Rambøll AT arbejdet med projektering af hospitalet. De præsenterede med to videoer væsentlige dele af projektet, så man fik et indtryk af det meget tekniske setup. Blandt andet hvordan AGV-transporten fra køkkenet til de kliniske afdelinger sker gennem en tunnel, der af sikkerhedsgrunde kun bruges af AGV og teknisk personale.

I forhold til madvognene (trolleyerne) er der etableret separate kolde opbevaringsrum, hvor levering af vogne mellem det kolde opbevaringsrum og køkkenet sker via elevator. Med en indbygget 'rfid-chip' på trolleyen defineres slutlokationene på hver trolleyer. Når trolleyen er pakket kører AGVen ind under trolleyen, den såkaldte skildpadde AGV.

Automatisk vask og afkøling

Thomas Strecker Leitner og Heike Böhm forklarede endvidere, at med så stort og omfattende et projekt er der mange ting at overveje blandt andet vask af trollyerne og AGV’erne. Vienna North Hospital er udstyret med fuldautomatiske vaskemaskiner. Fire vaskemaskiner vasker 30 vogne pr. time. Navigation sker via magneter, hvilket ikke er den nyeste teknologi. Det er et af flere eksempler på, at lang projektering er i risiko for at blive overhalet af den teknologiske udvikling. Som afslutning på vaskeprocessen nedkøles trolleyerne.

Indførelse af robotter i eksisterende sygehusbyggeri giver til tider udfordringer i forhold til, at sygehuspersonalet skal ændre i deres rutiner. På det nye Vienne North Hospital har det været en fordel i forhold til personalets accept af robotten, da der ikke skulle ændres på eksisterende rutiner.

Paneldiskussion

I panelet sad Niki Nicolas Grigoriou, Mikkel Bjerregaard og Søren Clausen. 

Som optakt til den afsluttende diskussion gav Gulshan Akhtar Din en generisk indflyvning af den ”overordnede lag-struktur” for en IT-referencearkitektur med forretningsområder, forretningssystemer, integrationsmotor, produktionsstyring og operationelle lag.

Som optakt til den afsluttende paneldiskussion gav Gulshan Akhtar Din en generisk indflyvning af den ”overordnede lag-struktur” for en IT-referencearkitektur med forretningsområder, forretningssystemer, integrationsmotor, produktionsstyring og operationelle lag.

 - Paneldiskussion, Johnny Olsson, Region Nordjylland er med over video.

Region Hovedstaden og Region Nordjylland præsenterede fra hver deres virkelighed de valg, der er gjort i forhold til at få forskellige it-systemer til at arbejde sammen. De to regioner har hver deres tilgang.

I Region Hovedstaden har de en syv år gammel ’mes’ it-referencearkitektur. Den fungerer som en principplan, der skal understøtte løbende implementering af nye tiltag. Glenn Petersen, Enterprise Architect, fortalte, at de kontinuerligt arbejder med at få nye it-systemer til at spille sammen med den allerede eksisterende integrationsmotor.

I Region Nordjylland arbejder man mere med ’her og nu’-løsninger. Ekstern projektleder Johnny Olsson, der var med over video, forklarede hvordan de har tænkt sig at implementere AGV-løsninger inkl. vognbugger til at forsyne hospitalet med blandt andet mad, depotvarer og steriludstyr og linned.

De arbejder med, at der hver morgen skal køre 30-35 vogne i planlagte ruter. Det betyder, at ikke-planlagte transporter skal tilpasse sig det faste kørselssetup. Udfordringer og udviklingspotentialer ligger omkring flådestyring, tidsmæssig styring og styring af kapacitet, eftersom der på et hospital er stor variation i behov i løbet af dagen. Der er fx travlt om morgenen og omkring middag, hvor det er vigtigt hurtigt at få mad ud til alle.

Panelet diskuterede, under moderation af Morten Givskud fra SDSI, fordele og ulemper ved de to forskellige tilgange: at tage opgaven step-by-step som i Nordjylland eller at arbejde med en masterplan som i Hovedstaden.

Den helt store udfordring er naturligvis, at der ofte er flere forskellige leverandører involveret. Der kører ældre AGV’er fra én leverandør og helt nye AGV’er fra en anden leverandør.

Her må man nok sige, at sygehusene skal tænke på, hvordan de fremtidssikrer de teknologier de implementerer, så AGV’er kan interagere med hinanden.

Om Netværket for Mobile Robotter i sundhedssektoren

Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Robotics og WelfareTech samarbejder om Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren. Netværket har til formål at skabe videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.

 

 

 

 

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Konstitueret chefkonsulent, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU01V