Skip til primært indhold

Fabrikant Mads Clausens Fond

Fabrikant Mads Clausens Fond støtter projekter inden for forskning og uddannelse, sport og fritid, hospitaler, institutioner og sundhed samt kunst og kultur.

Ansøgningsfrister 2024: 4. juni, 13. august og 5. november.

Ifølge fondens vedtægter er formålet at yde almenvelgørende økonomisk støtte:

- i uddannelses- og forskningsøjemed til videnskabelige institutioner, skoler, kollegier og biblioteker m.v.
- til fremme af dansk kulturel virksomhed i ind- eller udland
- til velgørende foreninger og institutioner
- til andre almennyttige formål efter bestyrelsens skøn

Det understreges, at fonden er almenvelgørende og derfor ikke kan yde støtte til enkeltpersoner. Andre formål, som principielt heller ikke tilgodeses er: rejseaktiviteter, kommercielle projekter, politiske og religiøse formål.

I Danmark går støtten fortrinsvis til projekter i Sønderborg og Aabenraa kommuner.

Læs mere hos Fabrikant Mads Clausens Fond.

APPFWU01V