Skip til primært indhold

A. P. Møller Fonden

Støtter bl.a. videnskab, særligt lægevidenskab og almennyttige formål. ET særligt støtteområde er det sociale område.

A. P. Møller Fonden modtager ansøgninger løbende.

Der kan søges hos A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål (A.P. Møller Fonden) og hos Den A.P. Møllerske Støttefond (Støttefonden)

Fondens fundats fra 1953 udpeger en række områder, der i særlig grad skal tilgodeses:

  • Danskheden i det dansk-tyske grænseland
  • Samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande
  • Dansk søfart og industri
  • Videnskab, særligt lægevidenskab
  • Almennyttige formål. Særligt støtteområde er det Sociale område.

Løbende drift og administration støttes ikke.

Ansøgningen sendes som brev til Fondens adresse i underskrevet og dateret stand. Det er ikke muligt at søge via e-mail, og der findes hverken ansøgningsskema eller faste frister.

Alle ansøgninger besvares, typisk i løbet af en til to måneder, men svartiden varierer og afhænger bl.a. af projektets karakter eller mængden af indkomne ansøgninger.

I nogle tilfælde beder Fonden om yderligere oplysninger. Fonden sender ikke særskilt bekræftelse på modtaget ansøgning.

Læs mere hos A. P. Møller Fonden

APPFWU02V