Skip til primært indhold

Joint Action – JadeCare

Med EU-projekt JadeCare samarbejder 48 sundhedsaktører fra 15 europæiske lande om best practice inden for digital transformation af fremtidens sundhedsvæsen

Fælles EU-satsning på digital understøttelse af integrated care

Under overskriften digitally-enabled, integrated, person-centered care startede EU-kommissionen i efteråret 2019 et arbejde med at fremme deling af viden så regioner, der er stærke på digitale teknologier i tværsektoriel behandling og pleje, kan understøtte andre regioner i Europa.

Dette arbejde resulterede i EU-projekt JadeCare. JadeCare står for Joint Action digitally-enabled, integrated, person-centered care. I projektet samarbejder 48 forskellige sundhedsaktører fra 15 europæiske lande, alle med forskellig ekspertiser indenfor digitalisering, om at dele viden og erfaringer fra fire udvalgte best practice projekter i EU.

EU-kommissionen har udvalgt fire best practices, som består af:

  • Baskisk strategi om aldring og kronisk sygdom: Integrated care (Baskerlandet, Spanien)
  • Catalanske innovation hub for IKT-understøttet integrated care (Catalonien, Spanien)
  • OptiMedis-modellen – integrated population-based care (Tyskland)
  • Digital understøttelse af integrated care - på tværs af sygehus, kommune og almen praksis (Roadmap towars integrated care) (Region Syddanmark).

Region Syddanmark byder blandt andet ind med Sam:Bo, en samarbejdsaftale om sammenhængende patientforløb indgået mellem sundhedsvæsenets parter i regionen, hvor udvikling af digitale løsninger fremmer et mere sammenhængende forløb for patienterne på tværs af kommune, sygehus og almen praksis.

Herudover bidrager regionen med en række projekter med konkrete eksempler på digitale sundhedsløsninger, fx Telepsykiatri, Genoptræn.dk, Det digitale sundhedscenter, Mit Sygehus-appen.

Formål og aktiviteter

Formålet med projekt ”Joint Action on the implementation of Digitally Enabled integrated person-centred care” er at understøtte europæiske sundhedssystemer i transformationen mod et digitalt understøttet sammenhængende sundhed.

Projektet skal understøtte skalering/overførsel af best practice fra ”early adopters” (såsom Region Syddanmark) til ”next adopters”. Gennem seminarer og workshops, studiebesøg, fysiske møder, mentorydelser fra eksperter m.m. vil projektet dele viden på tværs af europæiske medlemslande, så digitale integrerede sundhedsløsninger kan udbredes.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Hver af de fire best practices har fået tildelt en arbejdspakke.

Syddansk Sundhedsinnovation er arbejdspakkeleder på ”WP8 - Digital roadmap towards an integrated health care sector” og bliver en del af management-teamet i det komplekse projekt.

  • SDSI skal bistå de øvrige otte regioner i projektet, der gerne vil implementere hele eller dele af vores best practice, med at forberede og implementere løsninger
  • SDSI er ansvarlige for at definere behov og scope for hver region samt understøtte en situationsanalyse (SWOT) i regionerne og udviklingen af en actionplan for implementeringen
  • SDSI skal understøtte implementeringen, herunder undersøge og give input til, hvordan implementeringen af SAM:BO og andre it-projekter, der går på tværs af sektorer, blev grebet an i Region Syddanmark, så den viden kan bruges i udviklingen af action plans for de otte regioner. SDSI skal deltage i videndelings-workshops og studiebesøg.

Samarbejdspartnere

Lead på det samlede projektet er Kronikgune fra Spanien. De har skabt skelettet til et spændende og ambitiøst projekt, der ikke blot har fokus på udbredelse af de fire konkrete best practices, men som også har fokus på at identificere synergier på tværs af regioner ift. digital understøttelse af integrated care, hvilket kan bidrage til fælles læring og policy anbefalinger.

Herudover er der i hvert af de deltagende lande én officiel hovedpartner. I Danmark er Region Nordjylland udvalgt af Sundhedsministeriet til dansk repræsentant i Joint Action. Region Syddanmark deltager som ’Affiliated entity’ til Region Nordjylland. Endvidere deltager MedCom og Sundhedsministeriet i en ekspertgruppe under projektet.

Fakta

Projektperiode: december 2020 – december 2023.

Finansiering: Projektet er er initieret af EU-kommissionen.

Kontaktpersoner

Maria Hardt Schønnemann

Konsulent

Styring, Udvikling og Viden


29 64 58 84 Maria Hardt Schønnemann på LinkedIn
APPFWU02V