Skip til primært indhold

Sensor- og hjemmemonitoreringsdata (GTP – Microservices)

Generisk Telemedicinsk Platform, GTP - microservices, er en open source platform, der bruges til opsamling og visning af sensor- og hjemmemonitoreringsdata

Opsamling og visning af sensor- og hjemmemonitoreringsdata

GTP - microservices platform er bygget op omkring microservices, der bruges til opsamling og visning af sensor- og hjemmemonitoreringsdata. Platformen består af microservices som CPR-registret, SOR-registret, lægepraksis, KMD Nexus Interface og Video (VDX), som sammen giver mulighed for hurtigt at få pilotprojekter fra ide til afprøvning. Her kan ideer modnes, businesscasen kan stå sin prøve og muligheder og forhindringer kan afprøves agilt i et sikkert set-up.

GTP gør det også muligt at leve op til nogle af de krav, der bliver stillet til fremtidens sundhedsvæsen, hvor der for at imødegå samfundsudviklingen fremadrettet bliver indsamlet, delt og anvendt flere af denne type data i behandlingen af borgeren på tværs af sektorer.

Data opsamlet hos borgeren bliver brugt både af klinikere på sygehuse, i kommuner og i almen praksis, ligesom der i højere grad bliver behov for let og hurtigt at dele og tilgå data på tværs af sektorer og koordinere indsatsen på tværs.

Fælles infrastruktur på tværs af hele Region Syddanmark

I samarbejde med Regional IT i Region Syddanmark etableres en fælles infrastruktur for Plug & Play i Syddansk Sundhedsinnovation og GTP - Generisk Telemedicinsk Platform, ved at migrere eksisterende løsninger til en microservice arkitektur.

Brugergrænsefladen udvikles på Region Syddanmarks Mobile Application Platform (MAP), som understøtter adgang til datamiljøer gennem forretningsservices og integrationer, der hostes på regionens NOMAD platform. Microservices på platformen vil bestå af open source komponenter, som frit kan distribueres imellem alle samarbejdspartnere.

Platformen afprøves i et setup svarende til GERI-kuffert projektet, hvor Svendborg Kommune med projektet ”Akutplads i eget hjem”, ønsker at bidrage med ekspertviden og afprøvning af platformen i projektet. Udover GERI-kuffert projektet, vil andre telemedicinske projekter fremadrettet kunne anvende microservices via den nye platform.

Læs mere

KMD Nexux: KMD Nexus - tværfaglig sundhedsplatform

SOR: Aktuelt om SOR - Sundhedsdatastyrelsen

APPFWU01V