Skip til primært indhold

William Demant Fonden

Fokus ligger inden for forskning og uddannelse, særligt inden for det audiologiske felt. Men det er også muligt at opnå støtte til projekter af mere social og kulturel karakter.

Fondens støtteområder:

- Uddannelse og aktiviteter, der skal hindre og afhjælpe høretab.
- Publikationer, konferencer og kampagner, der skal udbrede kendskabet til hørelse og høretab – dels blandt forskere og professionelle audiologer, dels i den brede offentlighed.
- Forskningsprojekter inden for audiologi, psykoakustik, psykologi og sociologi.
- Forskningsprojekter, konferencer, publikationer og kampagner, der har til formål at udbrede kendskabet til audiologi og høreløsninger, specielt rettet mod børn.
- Projekter, der skal forbedre livskvaliteten for børn og voksne gennem kulturelle og sociale aktiviteter – fortrinsvis projekter, der involverer høresansen, fx gennem musik.

Løbende ansøgning - svar efter 2 mdr. Der uddeles for ca. 70 mio. kr. årligt.

Læs mere hos William Demant Fonden.

APPFWU02V