Skip til primært indhold

William Demant Fonden

William Demant Fonden har fokus på projekter, der fremmer forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men fonden har samtidig bidraget væsentligt til unges uddannelse, til sociale projekter for udsatte grupper og til initiativer til fremme af kunst og kultur.

Fondens støtteområder:

  • Uddannelse og aktiviteter, der skal hindre og afhjælpe høretab.
  • Publikationer, konferencer og kampagner, der skal udbrede kendskabet til hørelse og høretab – dels blandt forskere og professionelle audiologer, dels i den brede offentlighed
  • Forskningsprojekter inden for audiologi, psykoakustik, psykologi og sociologi
  • Forskningsprojekter, konferencer, publikationer og kampagner, der har til formål at udbrede kendskabet til audiologi og høreløsninger, specielt rettet mod børn
  • Projekter, der skal forbedre livskvaliteten for børn og voksne gennem kulturelle og sociale aktiviteter – fortrinsvis projekter, der involverer høresansen, fx gennem musik

Fonden modtager løbende ansøgninger. Behandlingstid på ca. 2 måneder. Der uddeles for ca. 70 mio. kr. årligt.

Læs mere hos William Demant Fonden.

APPFWU02V