Skip til primært indhold

Bevica Fonden

Bevica gør en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.

Bevica Fonden modtager ansøgninger løbende.

Fonden arbejder for en verden, hvor mennesker med bevægelseshandicap har størst mulig selvstændighed og uafhængighed.

Klubber, foreninger og selvejende institutioner kan søge støtte til projekter eller aktiviteter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til særlige oplevelser eller mindre forskningsprojekter, til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler eller særligt sportsudstyr, fx til elkørestole til rugby.

Der kan højst søges om støtte på op til 50.000 kr.

Sagsbehandlingstiden er 3-4 måneder.

Læs mere hos Bevica Fonden

APPFWU01V