Skip til primært indhold

Bevica Fonden

Bevica gør en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.

Bevica Fonden modtager ansøgninger løbende.

Fonden arbejder for en verden, hvor mennesker med bevægelseshandicap har størst mulig selvstændighed og uafhængighed.

Bevica Fonden arbejder for at gøre en forskel for mennesker med handicap og skabe et inkluderende samfund, der er indrettet til alle – uanset funktionsevne. De ønsker at styrke og udbrede viden om universelt design som en værdibaseret designtilgang, der handler om at skabe ligeværdig løsninger overalt i vores omgivelser og hverdag.

Klubber, foreninger og selvejende institutioner kan søge støtte til projekter eller aktiviteter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til oplevelser og events, mindre forskningsprojekter, udvikling og etablering af universelle designløsninger og indkøb af hjælpemidler eller sportsudstyr.

Der kan højst søges om støtte på op til 50.000 kr.

Sagsbehandlingstiden er 3-4 måneder.

Læs mere hos Bevica Fonden

APPFWU02V