Skip til primært indhold

Bevica Fonden

Bevica gør en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.

Løbende ansøgningsfrist

Klubber, foreninger og selvejende institutioner kan søge støtte til projekter eller aktiviteter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til særlige oplevelser eller mindre forskningsprojekter, til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler eller særligt sportsudstyr, fx til elkørestole til rugby.

Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte, men organisationer o.lign. kan søge støtte til enkeltpersoners deltagelse i gruppeaktiviteter eller fælles ferierejser.

Der kan højst søges om støtte på op til 50.000 kr.

Vi behandler kun ansøgninger, som er sendt via det elektroniske ansøgningsskema. Ansøgninger sendt via mail bliver slettet, og fysiske ansøgninger makuleres.

Sagsbehandlingstiden er 3-4 måneder, og vi sender svar ud pr. e-mail, når ansøgningen er færdigbehandlet. Et eventuelt afslag begrundes ikke.

Fonden behandler kun ansøgninger, som er sendt via det elektroniske ansøgningsskema. Ansøgninger sendt med fysisk post eller e-mail bliver ikke behandlet.

Sagsbehandlingstiden er 3-4 måneder, og vi sender svar ud pr. e-mail, når ansøgningen er færdigbehandlet. Et eventuelt afslag begrundes ikke. Der kan højst søges om støtte på op til 50.000 kr.

Læs mere hos Bevica Fonden

APPFWU01V