Skip til primært indhold

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

Ansøgningsfrister 2024: 27/8 (almennyttige formål, byggeforskning og samfundsvidenskab formål) og 30/10 (se nedenfor) 

Nye ansøgninger til lægevidenskabelig forskning behandles på et beslutningsmøde den 30. oktober 2024. Der er ikke ansøgningsfrist, og mødet lukkes, når Fonden har modtaget det antal ansøgninger, der kan behandles på det pågældende møde. Ny dato vil blive meddelt, når dette møde lukkes.

Fonden støtter almennyttige formål, byggeforskning, lægevidenskabelig forskning og samfundsvidenskabelig forskning. På det lægevidenskabelige område har Fonden gennem årene støttet en række forskningsprojekter, herunder udstyr som forventes at kunne forbedre sygdomsforebyggelse, -diagnostik og -behandling. Det er Fondens målsætning at støtte bredt, hvilket afspejler sig i de flere tusinde projekter, Fonden har støttet – herunder projekter inden for alternativ behandling.

 

Læs mere hos Aase og Ejnar Danielsens Fond

APPFWU02V