Skip til primært indhold

Gevinster ved Digital løsning til graviditetsforløb

Evaluering af prioriterede gevinster i forbindelse med ’Digital løsning til graviditetsforløb’

Download og læs:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De papirbårne svangerskabsjournaler og vandrejournaler erstattes med en digital løsning tiltænkt både fagpersonalet og de gravide, for at forbedre og fremtidssikre graviditetsforløbet i Danmark.

Sundhedsministeriet, Danske Regioner, PLO og KL har i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og Syddansk Sundhedsinnovation igangsat projektet ’Digital løsning til Graviditetsforløb’ i Danmark. Projektet er organiseret efter statens projektmodel med en række delprojekter, hvor evalueringen i organiseringen er et af flere delprojekter.

Formål

Formålet med delprojektet er,

  • at evaluere på de prioriterede gevinster i forbindelse med ’Digital løsning til graviditetsforløb’.

Evalueringen af de prioriterede gevinster sker sideløbende med projektets øvrige faser og tager udgangspunkt i data fra Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Aktiviteter

Evalueringen af gevinster er opdelt i tre arbejdspakker:

    1. AP1= Baseline studie - Baseline-rapport
    2. AP2 = Første måling: Slutevaluering i forbindelse med Pilotafprøvning af Digital løsning til graviditetsforløb
    3. AP3 = Anden måling i forbindelse med implementering.

 

Evalueringen tager udgangspunkt i både primære og sekundære kilder, som fx projektgrundlag og allerede udarbejdet projektmateriale, viden opsamlet fra projektledelsen hos Syddansk Sundhedsinnovation og analyse udarbejdet af Rambøll Management Consulting og Qvartz i 2018.

Derudover opsamles i evalueringsforløbet nye brugerdata og empiriske data fra de fire involverede sektorer: Lægehus (almen praktiserende læge), fødeafdeling (sygehus) og sundhedsplejen (kommune) samt gravide og deres pårørende.

Hovedparten af metoderne til evaluering vil bestå af kvalitative metoder, såsom semi-strukturerede interviews, observationer og fokusgrupper, suppleret med spørgeskemaundersøgelser og brugerdata.

Baselinestudiet og de to planlagte målinger forløber fra 2020 til forventeligt 2024.

Syddanske Sundhedsinnovations leverancer

I evalueringsprocessen har SDSI ansvar for at sætte sig ind i eksisterende data og indsamle kvantitative og kvalitative data.

Endvidere koordinerer og udfører SDSI spørgeskemaundersøgelser, interviews og feltstudier i de to regioner, ligesom SDSI står for løbende afrapportering af status og udgivelse af slutrapport.

Projektledelsen ifm. test- og implementeringsforløbet i projektet ’Digital løsning til graviditetsforløb’ ligger også hos Syddansk Sundhedsinnovation, hvilket giver god mulighed for at samarbejde og sparre på tværs, da begge dele – evaluering, test og implementering – vil påvirke og supplere hinanden.

Samarbejdspartnere

Sundheds- og Ældreministeriet (projektejer), Danske Regioner, PLO, KL, Sundhedsdatastyrelsen og Syddansk Sundhedsinnovation.

Tidsplan: maj 2020 – 2024.

Kontakt

Svenja Jaffari

Innovationskonsulent, designforsker

Innovativt byggeri og drift


23 24 59 17 Svenja Jaffari på LinkedIn
APPFWU01V