Skip til primært indhold

Evaluering – Klinikker for seksuel sundhed i Odense, Vejle og Fredericia

Klinikkerne for seksuel sundhed i Region Syddanmark er regionens tilbud om anonym seksuel rådgivning til unge mellem 13 og 25 år. Tilbuddet evalueres som afsæt for en drøftelse af klinikkernes fremtid

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Læs og download projektets afsluttende evaluering:

Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark indgår, på tværs af sygehuse og kommuner, i udvikling af klinikker for seksuel sundhed i samarbejde med Odense Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune samt kommunerne i optageområdet for Sydvestjysk Sygehus.

Regionsrådet afsatte i 2023 250.000 kr. til en evaluering af de seksuelle klinikker, der skal danne grundlag for en drøftelse af den videre drift og forankring.

Ingen ung bør stå uden adgang til anonym seksuel rådgivning

Formålet med etablering af klinikker for seksuel sundhed i Region Syddanmark var at forbedre den seksuelle sundhed blandt unge i målgruppen 13-25 årige.  At være seksuelt sund betyder at opleve fysisk, mental og social trivsel relateret til seksualitet.

Medarbejderne i klinikkerne arbejder ud fra denne helhedsorienterede og forebyggende tilgang til seksualitet, som møder de unge der hvor de befinder sig.

Formål med evalueringen

Evalueringen har to spor og skal samlet set danne grundlag for drøftelse og beslutning i Regionsrådet om videre drift og forankring af klinikkerne for seksuel sundhed i Odense, Vejle og Fredericia. De to spor uddybes nedenfor:

Den kvantitative evaluering består af en målgruppekarakteristik og en aktivitetsopgørelse; hvem er de unge i klinikkerne, herunder kvantitativ data omkring alder, køn og beskæftigelse?.

Den kvalitative del har fokus på brugeres oplevelser i forbindelse med klinikkens ydelser; herunder rådgivning, undersøgelser og gratis prævention, samt medarbejderes oplevelser forbundet med samarbejdet i og omkring de forskellige ydelser i klinikkerne.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

I perioden september 2021 til maj 2022 gennemførte SDSI

  • En kvalitativ undersøgelse suppleret med data fra en kvantitativ analyse med udgangspunkt i de tre klinikker for seksuel sundhed i Odense, Vejle og Fredericia kommune
  • Evalueringen blev afsluttet med en rapport slutningen af maj 2022.

Kvantitative og kvalitative gevinster ved projektet

  • at styrke samarbejdet på tværs af de regionale stabsfunktioner/-enheder
  • at bidrage med en relevant evalueringsopgave, der støtter både den politiske beslutningsproces omkring videre forankring og det administrative ledelsesniveau omkring drift af klinikker for seksuel sundhed
  • at give værdifulde indsigter i borgerens og sundhedsprofessionelles oplevelser af interventioner/ initiativer i det nære og sammenhængende sundhedsvæsenet
  • opgaven danner potentielt grundlag for andre tværgående (evaluerings-) opgaver i forlængelse heraf.

Samarbejdspartnere

  • Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark (projektejer)
  • Syddansk Sundhedsinnovation.

Finansiering

Evalueringsopgaven er finansieret af Regionsrådet med 250.000 DKK

Projektperiode: September 2021 - maj 2022.  

Kontakt

Svenja Jaffari

Innovationskonsulent, designforsker

Innovativt byggeri og drift


23 24 59 17 Svenja Jaffari på LinkedIn
APPFWU01V