Skip til primært indhold

Brugerne kvalificerer byggeriet af et nyt plejehjem i Rynkeby

Kerteminde Kommune inddrager borgere og medarbejdere i planlægningen af byggeriet af et nyt plejehjem i Rynkeby.

Nyt Plejehjem i Rynkeby

Kerteminde Kommune er, som mange kommuner i Danmark, udfordret af et stort pres på plejeboliger. Kommunen er derfor i gang med en større udvidelse af tilbuddene til de ældre borgere.

Som en del af udvidelsen, skal der bygges en nyt plejecenter i Rynkeby. Det nye plejehjem skal erstatte det eksisterende Dalsbo plejecenter, som samtidigt udvides med flere boliger- og større serviceareal. Det nye Rynkeby Plejehjem skal i alt rumme 42 plejeboliger og forventes færdigt i 2025.

Samarbejde mellem Kerteminde Kommune og Syddansk Sundhedsinnovation

I forbindelse med planlægningen af byggeriet har Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune bedt Syddansk Sundhedsinnovation om at facilitere en brugerproces, som skal sikre viden om ønskerne til byggeriet. Brugerprocessen skal dermed bidrage til at konkretisere byggeprogrammet i tæt samarbejde med Kerteminde Kommunes Ejendomsadministration og bygherrerådgiver Rambøll.

Syddansk Sundhedsinnovations opgaver består i:

  • Facilitering af brugerworkshops
  • Feltstudier på eksisterende faciliteter
  • Skriftlig og grafisk formidling af resultater af workshops og feltstudier
  • Medforfatter til byggeprogrammer i samarbejde med Rambøll
  • Funktionsplanlægning: Arealberegning, volumenstudier, rumdisponering
  • Bidrage med fagspecifik rådgivning om plejeboliger og demensvenlig indretning
  • Kvalificering af materialer og overflader.

Samarbejdspartnere

  • Kerteminde Kommune (bygherre) Sundhed, Handicap og Rehabilitering samt Ejendomsadministrationen (projektleder).
  • Syddansk Sundhedsinnovation (rådgivning, brugerproces)
  • Rambøll (bygherrerådgiver)

Projektperiode: Start 2021. Forventet slut: 2023

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 22 04
APPFWU02V